THE aLTE Q-MARK AND AUDITING SYSTEM

Het ALTE Q-label

The ALTE Q-mark is a quality indicator which member organisations can use to show that their exams have passed a rigorous ALTE audit and meet all the core requirements of ALTE's 17 quality standards. The Q-mark demonstrates that ALTE member organisations aspire to consistent standards of quality and excellence in their exams.

Het Q-label geeft aan dat de kwaliteit van een examen of een pakket van examens grondig werd bestudeerd door een ALTE-auditeur en dat het resultaat van deze audit 'beslissend' was. Het resultaat blijft geldig gedurende vijf jaar of tot er een significante verandering optreedt in het validiteitsbewijs voor de examens die een succesvolle audit ondergingen. Het Q-label wordt enkel toegekend voor de examens die werden onderworpen aan een audit en niet voor de organisatie.

Het Q-label verzekert toetsgebruikers ervan dat een examen steunt op aangewezen processen, betrouwbare procedures en criteria en consistente standaarden.

Only the exams of ALTE members and applicant ALTE Associate Members, meeting certain criteria, can undertake an ALTE audit process.

If you would like to confirm whether an exam has the Q-mark, please refer to the ALTE Framework below.

U kunt hier ook een handleiding voor het ALTE Q-label downloaden. 

ALTE Framework

The ALTE Framework shows whether an exam of our member organisations has the Q-Mark, following a successful audit. It also allows comparison using the CEFR levels of the different tests in different languages.

ALTE's minimumstandaarden

ALTE heeft een lijst van 17 minimumstandaarden opgesteld. Deze omvatten alle fases van het taaltoetsingsproces: 

  • samenstellen van de toets; 
  • afname en logistiek; 
  • score toekennen en waardering; 
  • analyse van de toets; 
  • communicatie met belanghebbenden.

Dankzij deze richtlijnen kunnen toetsgebruikers, of het nu individuen, werkgevers, onderwijsinstellingen of overheden zijn, er zeker van zijn dat de taaltoetsen die ontwikkeld en aangeboden worden door ALTE-leden beantwoorden aan strikte professionele standaarden en accuraat de taalvaardigheid van de kandidaat weergeven.

Read the Minimum Standards in the following languages:  

 Български    Català     Cymraeg    Čeština     Deutsch     Nederlands     English     Español     Eesti     Euskara    Français   Suomi    Gaeilge     Galego     Magyar     Italiano      Lietuvių     Norsk (bokmål og nynorsk)     Polski     Português     Русский     Slovenščina     Svenska

Procedures for Auditing (PfA)

The PfA (latest version - October 2019) was produced by the QMS-werkgroep and contains all the detailed procedures for auditors and for organisations being audited.

ALTE's auditproces

Vooraleer organisaties lid kunnen worden van ALTE moeten ze ten minste een van hun examens door ALTE laten auditten. De audit gaat na hoe instellingen aan de verschillende kwaliteitsstandaarden voldoen. Als alle 17 minimumstandaarden behaald zijn, wordt de audit als succesvol beschouwd en krijgt het examen een ALTE Q-label. 

U kunt hier een handleiding voor het auditproces van ALTE downloaden, of u kunt meer informatie vragen aan ons secretariaat.

ALTE's QMS-werkgroep

The ALTE QMS WG reviews and edits the audit procedures. Members of the QMS WG meet usually three times per year, and work in close collaboration with the Standing Committee to discuss and improve current procedures. 

Leer meer over de vaste commissie en het werk dat de QMS-werkgroep momenteel doet. 


AUDITS - Eerstvolgende opleidingen en evenementen

The next events related to auditing will be in Perugia, Italy in November 2021.

Momenteel organiseren we enkel opleidingen voor de bestaande auditeurs en inleidingen tot het ALTE-auditsytseem voor nieuwe auditeurs of instellingen die een audit wensen te ondergaan.

Beheerd door Wild Apricot Membership Software