Andere bronnen

Multilingual Glossary of Language Testing Terms

Een meertalige verklarende woordenlijst is in het bijzonder belangrijk bij het stimuleren van de ontwikkeling van taaltoetsen voor talen die minder vaak worden gedoceerd omdat er termen in staan die nieuw kunnen zijn, naast hun meer bekende equivalenten in frequent gebruikte talen. De verklarende woordenlijst bevat ingangen in 10 talen: Catalaans, Deens, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Iers, Italiaans, Portugees en Spaans. Dit volume is nuttig voor velen die in Europese talen werken en zich bezighouden met toetsing en evaluatie.

Boek bestellen

Powered by Wild Apricot Membership Software