Menu
Inloggen


andere bronnen

Deze pagina bevat links naar bronnen die niet door ALTE gemaakt zijn, maar wel door ALTE-leden, of die over ALTE of haar leden gaan.

Bibliografie van het werk van ALTE-leden

ALTE has collated references of papers, journal articles, books, etc., written by representatives of ALTE member organisations. Current version: June 2022.

Cambridge English Research Notes

Cambridge Assessment English levert elk kwartaal publicaties over zaken met betrekking tot taaltoetsing. Er worden hier een aantal eerdere edities uitgelicht waarin ALTE prominent genoemd wordt.

Research Notes 78: What does Plurilingualism mean for Language Assessment? (2020)


Research Notes 39: Quality Assurance in Language Testing (2010) 


Research Notes 17: Language Testing in a European Context (2004) ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2024 | French Translation © France Éducation International 2024 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2024 | Dutch Translation © CNaVT 2024 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2024 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2024 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2024 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2024

Beheerd door Wild Apricot Membership Software