Menu
Inloggen


Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK)

Voorzitters

Letizia Cinganotto

Toegankelijk voor: 

Iedereen die interesse heeft in het gebruik van het ERK.


Volgende bijeenkomst: 

Thursday 9th November 2023, Rome, Italy

Check the Evenementen page for more information on this event.De leden van de ERK-SIG werken momenteel aan: 

Het ontwikkelen van een serie aan praktische hulpmiddelen voor toetsontwikkelaars om het ERK te verwerken in hun toetsmethode

Onze focus:

Het ERK SIG onderzoekt en behandelt het gebruik van het ERK in de echte wereld. We bieden een platform voor toetsontwikkelaars en onderzoekers om dieper in het Europees Referentiekader te duiken en om hun ideeën met collega's te bespreken. Momenteel ligt de focus op de laatste versie van de Companion Volume to the CEFR (2020) en de implicaties hiervan op toetspraktijken.We hebben als doel om een serie aan makkelijke hulpmiddelen te ontwikkelen over de verschillende aspecten van het toetsproces en hoe je het ERK kan verwerken in dit proces.

Nieuws:

Het meest recente onderzoek dat door de ERK-SIG werd uitgevoerd, werd net gepubliceerd in Language Assessment Quarterly: Deygers, B., Zeidler, B., Vilcu, D., & Carlsen, C. H. (2017). One Framework to Unite Them All? Het gebruik van het ERK in het toelatingsbeleid The use of the CEFR in European University Entrance Policies. 


 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2023 | French Translation © France Éducation International 2023 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2023 | Dutch Translation © CNaVT 2023 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2023 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2023 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2023 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2023

Beheerd door Wild Apricot Membership Software