Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK)

Voorzitters

Carmen Peresich

Toegankelijk voor: 

Iedereen die interesse heeft in het gebruik van het ERK.


Volgende bijeenkomst: 

Thursday 5th November, 2020, Istanbul, Turkey

Binnenkort volgt meer informatie over dit evenement op de evenementenpagina


De leden van de ERK-SIG werken momenteel aan: 

een onderzoeksproject om na te gaan hoe het ERK wordt ingezet op de arbeidsmarkt.

Onze focus:

De ERK-SIG onderzoekt en bespreekt hoe het ERK in de echte wereld wordt gebruikt. We bieden een platform waar toetsontwikkelaars en onderzoekers met collega's hun ideeën over en ervaringen met het ERK kunnen bespreken. We volgen de nieuwste ontwikkelingen van het ERK op de voet en doen onderzoek naar het gebruik en de bruikbaarheid van het ERK in specifieke contexten. Momenteel focussen we op het gebruik van het ERK in taaltoetsen die toegang verlenen tot de arbeidsmarkt.

Nieuws:

Het meest recente onderzoek dat door de ERK-SIG werd uitgevoerd, werd net gepubliceerd in Language Assessment Quarterly: Deygers, B., Zeidler, B., Vilcu, D., & Carlsen, C. H. (2017). One Framework to Unite Them All? Het gebruik van het ERK in het toelatingsbeleid The use of the CEFR in European University Entrance Policies. 

Beheerd door Wild Apricot Membership Software