Aministratie en management  

ALTE is een Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. ALTE heeft een beginselverklaring die voor het laatst in april 2018 werd geüpdatet.

Ledenraad

ALTE wordt geleid door de ledenraad. Zoals haar naam aangeeft, bestaat de ledenraad uit een officiële vertegenwoordiger van elke ledenorganisatie. 

De ledenraad van ALTE komt elk jaar samen tijdens de algemene vergadering (AV) om de werking en de toekomst van de vereniging te bespreken. De bestuursleden keuren ook de jaarrekeningen goed nadat de externe financiële audit is gebeurd.

Zowel volwaardige als geassocieerde ALTE-leden kunnen de AV bijwonen, maar alleen volwaardige leden hebben stemrecht.

Secretaris-generaal

De secretaris-generaal van ALTE wordt rechtstreeks verkozen door de ledenraad onder de vertegenwoordigers van de volwaardige leden. De secretaris-generaal is de officiële wettelijke vertegenwoordiger van de vereniging en zorgt ervoor dat de strategische doelen die ALTE vooropstelt zo efficiënt mogelijk worden nagestreefd. 

De secretaris-generaal van ALTE is dr. Nick Saville (Cambridge Assessment English). 

Bestuur

Het bestuur is het hoogste verkozen orgaan. De bestuursleden worden verkozen door de ledenraad om de belangen van de vereniging te vertegenwoordigen.

Het bestuur neemt beslissingen in naam van de ledenraad. De leden keuren bijvoorbeeld de jaarrekeningen goed en lidmaatschap van nieuwe leden en instellingsleden en zij herbekijken de beginselverklaring van ALTE als dit nodig is.

Het bestuur ondersteunt zoveel mogelijk het werk van het ALTE-secretariaat en zorgt ervoor dat de ALTE-middelen zo goed mogelijk worden ingezet.

De leden van het bestuur zijn:

Waldemar Martyniuk (Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie) (voorzitter)

Richard Bueno Hudson (Instituto Cervantes) (vicevoorzitter)

Bart Deygers (KU Leuven - Centrum voor Taal en Onderwijs - Certificaat Nederlands als Vreemde Taal - CNaVT)

Anne Gallagher (Centre for Irish Language: Research, Teaching and Testing, National University of Ireland)

José Pascoal (Centro de Avaliação Português Língua Estrangeira - CAPLE)

Michaela Perlmann-Balme (Goethe-Institut)

Lorenzo Rocca (CVCL - Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche)

Annika Spolin (Stockholms universitet, Departement Zweedse Taal en Meertaligheid)

Vincent Folny (Centre international d’études pédagogiques (CiEP))

De secretaris-generaal, Nick Saville (Cambridge Assessment English) is een gecoöpteerd lid van het bestuur.

De leden van de Vaste comissie zijn:

Vaste commissie

De vaste commissie is een verkozen orgaan van deskundigen in taaltoetsing en het ontwikkelen van examens. De leden worden verkozen onder de vertegenwoordigers van de volwaardige ALTE-leden. 

De vaste commissie garandeert de kwaliteit en objectiviteit van het ALTE-auditsysteem door:

  • elke audit te reviseren alsook de uitkomst ervan;
  • te bepalen of een ALTE Q-label mag worden toegekend;
  • punten aan te halen waaraan de instellingen die een audit hebben doorlopen moeten werken;
  • diegenen die de audit ondergaan en uitvoeren te coördineren, in hun training te voorzien alsook in de standaardisatie.
The current members of the Standing Committee are:


Michaela Perlmann-Balme (Goethe-Institut) (voorzitter)

Beate Zeidler (telc GmbH) (vicevoorzitter)

Bart Deygers (KU Leuven - Centrum voor Taal en Onderwijs - Certificaat Nederlands als Vreemde Taal - CNaVT)

Ina Ferbežar (Univerza v Ljubljani)

Vincent Folny (Centre international d’études pédagogiques (CiEP))

Cecilie Hamnes Carlsen (Skills Norway)

Gemma Macho Aguillo (EGA, Departement Onderwijs, Baskische regering)

Waldemar Martyniuk (Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie)

José Pascoal (Centro de Avaliação Português Língua Estrangeira - CAPLE)

Lorenzo Rocca (CVCL - Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche)

Annika Spolin (Stockholms universitet, Departement Zweedse Taal en Meertaligheid)

Cathy Taylor (Trinity College London)

Powered by Wild Apricot Membership Software