Aministratie en management  

ALTE is een is a Charitable Incorporated Organisation (CIO) (Liefdadigheidsorganisatie), in Engeland, liefdadigheidsregistratienummer 1184799. Het heeft een grondwet en een aantal andere bestuursdocumenten. ALTE is in 2019 overgegaan van zijn vorige wettelijke status van EEIG (European Economic Interest Grouping) naar een CIO.

Ledenraad

Zoals de naam al aangeeft bestaat de Raad van Leden uit een officiële afgevaardigde van elke ledenorganisatie. De leden hebben ook een afgevaardigde met stemrecht, die namens de volledige ledenorganisatie stemt op zaken rondom ALTE.De afgevaardigde met stemrecht mag dezelfde persoon zijn als de officiële afgevaardigde, maar dat is niet noodzakelijk 

De ALTE ledenorganisatie komt meestal een keer per jaar samen in de Annual General Meeting (AGM) om lopende en toekomstige zaken van de organisatie te bespreken.Andere niet-stemhebbende leden van ALTE mogen ook aanwezig zijn bij de AGM. 

Secretaris-generaal

De Secretaris-generaal van ALTE wordt direct verkozen door de ledenraad van de afgevaardigden van de volwaardige leden van ALTE.De Secretaris-generaal is een ambtshalve toezichthouder van het goede doel, en zorgt ervoor dat de strategische doelen van ALTE op de meest efficiënte manier bereikt worden.

Dr. Nick Saville (Cambridge University Press and Assessment) is the current ALTE Secretary-General (Term expires Nov 2025).

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het hoogst verkozen orgaan en heeft wettelijke verantwoordelijkheden voor het goede doel.Leden van het Bestuur (Toezichthouders) worden verkozen door de Volwaardige Leden om de belangen van de vereniging te vertegenwoordigen.Toezichthouders moeten in dienst zijn bij organisaties van Volwaardige Leden of zijn Individuele Expertleden. Individuele Expertleden (gemarkeerd met *) mogen niet meer dan de helft van het bestuur uitmaken.

De toezichthouders maken besluiten namens de Ledenraad.Zo keuren ze bijvoorbeeld de jaarrekening goed, bekijken ze aanmeldingen voor nieuwe Leden en Instellingsleden, en herzien ze waar nodig ALTE's bestuursdocumentatie.  

The Board closely supports the work of the ALTE Secretariat, and ensures the best allocation of ALTE funds.

De huidige toezichthouders zijn:

Waldemar Martyniuk (Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie) (Chair) (Term expires November 2025)

Emyr Davies (WJEC-CBAC Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru) (termijn verloopt november 2023)

Stefanie Dengler (Goethe Institut) (Term expires November 2025)

Vincent Folny (France Éducation International) (Term expires November 2025)

Anne Gallagher (Centre for Irish Language: Research, Teaching and Testing, National University of Ireland)* (Term expires November 2025)

Barry O'Sullivan (British Council)* (Term expires November 2025)

José Pascoal (University of Macau)* (Term expires November 2025)

Lorenzo Rocca (Società Dante Alighieri)* (Term expires November 2025)

+ 1 vacant place

The Secretary-General, Nick Saville (Cambridge University Press and Assessment) is an ex-officio trustee.

Vaste commissie

De Vaste Commissie is een gekozen orgaan en bestaat uit experts op het gebied van taaltoetsing en examenmanagement. Commissieleden worden gekozen uit de vertegenwoordigers van volwaardige ALTE-leden.Commissieleden moeten in dienst zijn bij organisaties die volwaardige leden zijn, of moeten individuele Expertleden zijn.Individuele Expertleden (gemarkeerd met *) mogen niet meer dan de helft uitmaken van het aantal Vaste Commissieleden.

De vaste commissie garandeert de kwaliteit en objectiviteit van het ALTE auditsysteem door:

  • elke audit te reviseren alsook de uitkomst ervan;
  • te bepalen of een ALTE Q-mark mag worden toegekend;
  • punten aan te halen waaraan de instellingen die een audit hebben doorlopen moeten werken;
  • diegenen die de audit ondergaan en uitvoeren te coördineren, in hun training te voorzien alsook in de standaardisatie.
De huidige leden van de vaste Commissie zijn:


Vincent Folny (France Éducation International) (Voorzitter) (Tweede termijn verloopt december 2023)

Dina Vilcu (BBU-RCI Consortium for Testing Romanian as a Foreign Language) (Plaatsvervangend Voorzitter) (Eerste termijn verloopt februari 2024)

Stefanie Dengler (Goethe Institut) (Eerste termijn verloopt februari 2025)

Bart Deygers (University of Ghent)* (Tweede termijn verloopt april 2024)

Ina Ferbežar (Univerza v Ljubljani) (Eerste termijn verloopt november 2023)

Javier Fruns Giménez (Instituto Cervantes) (First term expires September 2025)

Marta García García (Universidad de Salamanca) (Eerste termijn verloopt November 2024)

Cecilie Hamnes Carlsen (Western Norway University of Applied Sciences)* (Eerste termijn verloopt februari 2024)

Waldemar Martyniuk (Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie) (Tweede termijn verloopt december 2023)

José Pascoal (University of Macau)* (Tweede termijn verloopt december 2023)

Carmen Peresich (ÖSD Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) (Eerste termijn verloopt februari 2025)

Lorenzo Rocca (Società Dante Alighieri)* (Tweede termijn verloopt december 2023)

Cathy Taylor (Trinity College London) (Tweede termijn verloopt januari 2025)

Kateřina Vodičková (Charles University Prague) (Second term expires September 2025)

ALTE-secretariaat

Het ALTE-secretariaat stuurt het dagelijkse werk van de vereniging aan en volgt daarbij het advies en de besluiten van de Raad van Toezicht en de Vaste Commissie. Daarnaast organiseren ze alle ALTE-bijeenkomsten, conferenties, het audit-systeem en trainingscursussen, en ze bieden hulp bij vragen rondom lidmaatschap en algemene zaken.


ALTE Secretariaatmanager

Graham Seed

Graham Seed is de huidige ALTE secretariaatmanager, en hij is verantwoordelijke voor het besturen van het Secretariaat en voor de strategische planning, communicatie en vennootschappen.

ALTE Secretariaatscoördinator

Mariangela Marulli

Mariangela Marulli is de ALTE Secretariaatscoördinator, en ze zorgt ervoor dat evenementen van ALTE soepel verlopen. Ze regelt de logistieke planning, en de financiën en dagelijkse communicatie met ALTE-leden, partners en dienstverleners. 

ALTE Services Unit Manager

Kasia Woźniak

Kasia Woźniak manages the ALTE Services Unit, overseeing the delivery of the courses, training and audit functions together with additional consultancy services.

ALTE Validatie Unit Manager

Jane Lloyd

De ALTE Validatie-unit is opgericht op ALTE-leden te helpen met de statistische validatie van hun examens. Momenteel biedt het een reeks van diensten aan met betrekking tot statistische analyses en training, en deze diensten zijn beschikbaar voor zowel ALTE-leden als externe toetsorganisaties.

ALTE Auditcoördinator

Helen Garside

De Auditinggroep zorgt voor de audits met betrekking tot de Q-mark voor Volwaardige Leden en aanvragende leden.Dit is inclusief de invoering van besluiten genomen door de Vaste Commissie en de QMS Werkgroep, het coördineren van de audits van examens van leden, het organiseren van trainingssessies voor auditors en auditees, en het toezicht houden op relevante documenten.


ALTE Communications Manager

Sabine Edwards

ALTE's sociale media wordt beheerd door Sabine Edwards van Pendleton Events Ltd.Sabine is verantwoordelijk voor de zichtbaarheid van ALTE's profiel en voor het contant tussen leden en niet-leden op verschillede sociale media platformen: Facebook, Twitter enLinkedIn. Sabine beheert tevensPendleton Events, een evenementenbureau met volledige service. 

 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2022 | French Translation © France Éducation International 2022 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2022 | Dutch Translation © CNaVT 2022 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2022 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2022 | Swedish Translation © Stockholm University 2022 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2022 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2022

Beheerd door Wild Apricot Membership Software