Menu
Inloggen


Bronnen - gratis handleidingen en referentiematerialen

ALTE has produced many guides and reference materials, in a range of languages. They are all free to download. You may use these resources freely for educational, research or other non-profit making purposes, as long as you cite the source.

You might also be interested in viewing our International Conference Proceedings, bi-annual conference material, videos, information about our auditing system (Q-Mark) and Minimum Standards or our History Book.


Principles of Good Practice

ALTE's Principles of Good Practice (2020) is de derde editie van een document dat voor het eerst in 1994 is samengesteld.Het document is bedoeld als een samenhangende set aan richtlijnen die alle ALTE-leden en geassocieerde ALTE-leden gebruiken bij het ontwikkelen en afnemen van taaltoetsen.Het bespreekt ethische overwegingen en het begrip van bruikbaarheid binnen examens en kwaliteit van examens, die als principes genoemd worden in ALTE's systeem van kwaliteitsbeheer.The ALTE Principles of Good Practice is ook verkrijgbaar in Baskisch.


Handleiding voor Taaltoetsontwikkeling en Examinering

The Manual for Language Test Development and Examining (2011) is ontwikkeld door ALTE namens de Taalbeleidseenheid van de Raad van Europa. Deze handleiding kan gebruikt worden samen met het ERK en is beschikbaar in het BaskischNederlands, Frans en Duits.
Guidelines for the Development of Language for Specific Purposes Tests

De "Guidelines for the Development of Language for Specific Purposes Tests" (2018) is ontwikkeld door ALTE als aanvulling op de 2011 Handleiding voor Taaltoetsontwikkeling en Examinering.De ontwikkeling van de Guidelines werd gecoördineerd door LSP SIG

De Guidelines bevat nu illustraties van het examenontwikkelproces voor examination for specific academic purposes (LSAP) in dit document: Illustraties voor the Guidelines on Language for Specific Purposes Tests . Het materiaal heeft als doel om te laten zien hoe de stappen in de Guidelines gevolgd zijn tijdens het ontwikkelproces en de administratie bij de examinering. Het bevat commentaar over het proces, de problemen die optraden en mogelijke oplossingen die voorgesteld werden.


Aligning Language Education with the CEFR: A Handbook

Dit handboek is ontwikkeld voor mensen die werken in het onderwijs en die examens of materiaal ontwikkelen in het taalonderwijs. Het heeft als doel te informeren en manieren aan te bieden het ERK toe te passen bij het maken van oefeningen. Het biedt ook inzicht in beleidsgerelateerde onderwerpen in het onderwijs en besluitvorming voor belanghebbenden.Het Handbook (2022) is gezamelijk ontwikkeld door ALTE, EALTA, UKALTA and the British Council. 

U kunt ook het CEFR Alignment Editable Forms downloaden, die bij het handboek horen. 


LAMI-LASLLIAM Assessment Tools

The LAMI-LASLLIAM Assessment Tools (2022) is a collection of four assessment tools for using the Literacy and Second Language Learning for the Linguistic Integration of Adult Migrants (LASLLIAM) Reference Guide (a separate document published by the Council of Europe in 2022) for assessment purposes within learning environments. The tools are part of the broader work relating to piloting of the LASLLIAM scales used for teachers and volunteers involved in literacy and second language courses in the migration context. 

The tools are produced by ALTE's LAMI SIG in collaboration with the Council of Europe.


Uneven Language Profiles & Differentiated Language Requirements

The aim of the report Uneven Language Profiles and Differentiated Language Requirements: Recommendations for test developers, policy makers and employers (2023) is to raise awareness about the advantages of an uneven profile approach in language testing, i.e., measuring learners’ language skills separately in different parts of the test.  The report presents the results of a survey investigating whether ALTE members do indeed measure and report language skills separately in the tests they develop, as well as the degree to which test users in different Council of Europe member states set differentiated language requirements for different contexts. Finally, the report presents examples of good practice from five countries in which there are language tests measuring uneven language profiles as well as examples of test users setting differentiated language requirements. The target readers for this report are professionals working in language teaching and assessment, primarily in the migration context.


Taaltoetsen voor  an outline for policy makers

Dit boekje (2016) is ontwikkele door LAMI SIG namens de Taalbeleideenheid van de Raad van Europa. Deze is momentaal ook verkrijgbaar in het Italiaans en Fins.Linguïstische Integratie bij Volwassen Migranten: Vereisten en Leermogelijkheden

Dit rapport is ontwikkeld tijdens de 2018 Raad van Europa en ALTE-survey over Taal en Knowledge of Society-beleid (KoS) voor migranten.

Deze is beschikbaar op de website van de Raad van Europa.


Multilingual Glossary of Language Testing Terms

LTE's multilingual glossary (1998) speelt in het bijzonder een belangrijke rol bij het aanmoedigen van taaltoetsontwikkeling voor minder onderwezen talen, door begrippen die mogelijk nieuw zijn naast bekende equivalenten in veelgebruikte talen te zetten.De woordenlijst bevat items in 10 talen: Catalaans, Deens, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Iers, Italiaans, Portugees en Spaans.Deze versie kan nuttig zijn voor velen die werken in de context van Europese talen en die werken met examinering en beoordeling.

Code of Practice

ALTE's Code of Practice (1994) bevat nuttige richtlijnen voor taaltoetsing. Het is beschikbaar in meerdere talen.

Български

Català

Cymraeg


Relating Language Examinations to the CEFR: A Manual

ALTE heeft bijgedragen tot de Raad van Europa's Manual for Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) en heeft checklijsten voor de inhoudelijke analyse ontwikkeld, de zogenaamde Content Analysis Grids (2014) voor spreken, (schriftelijke analyse en schriftelijke presentatie). Deze zijn allemaal beschikbaar op de website van de Raad van Europa.

Checklists voor de inhoudelijke analyse

De development and descriptive checklists voor taken en toetsen (2001):

General Checklist

Reading Checklist

Writing Checklist

Listening Checklist

Speaking Checklist

Structural Competence Checklist

ALTE Can Do Project

Het "Can Do"-project van ALTE ontwikkelde en valideerde een aantal prestatie-gerelateerde schalen, die omschrijven wat taalleerders kunnen doen in een taal (2002).
Het project heeft enorm bijgedragen aan de ontwikkeling van het ERK en wordt erkend in Appendix D van het 2001 ERK-document.
De Can Do Statements zijn beschikbaar in de volgende talen:

ALTE-materiaal voor ontwikkelaars van test items.

Deze materialen (2005) werden ontwikkeld om training te geven aan iedereen die betrokken is bij om het even welk deel van het ontwikkelingsproces, het schrijven, de afname en rapportering van de resultaten van een toets die gebruikt wordt om een vreemde taal te toetsen.


 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2024 | French Translation © France Éducation International 2024 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2024 | Dutch Translation © CNaVT 2024 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2024 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2024 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2024 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2024

Beheerd door Wild Apricot Membership Software