Materiaal van de tweejaarlijkse ALTE-conferentiedag


ALTE organiseert tweejaarlijkse meetings en conferenties met een conferentiedag over een specifiek thema in taaltoetsing. Die laatste staat open voor het grote publiek. Sinds 2018 publiceren we een bibliografie van de conferentie de van de presentatiedia's van de plenaire lezingen en workshops, indien mogelijk.

De presentaties bevatten materiaal dat door derden aan ons werden gegeven en voor hen is het auteursrecht van toepassing.  De toelating om dit soort materiaal te gebruiken, moet gevraagd worden aan de respectievelijke auteurs. Derden die materiaal hebben bezorgd, zijn zelf verantwoordelijk voor het respecteren van het auteursrecht, conform de internationale en nationale wetgeving.  Alle standpunten en meningen die in de presentaties aan bod komen, zijn van derden die beschermd worden door het auteursrecht, en representeren niet noodzakelijk de positie die ALTE inneemt.

54e ALTE-conferentiedag, Ljubljana, Slovenië, 8 november 2019

Monolingual testing in a multilingual reality? Language ideologies and their influence on language testing

Bibliografie van de conferentie

Workshops presentations slides
53e ALTE-conferentiedag, Gent, België, 26 april 2019

Multilingual Access to Education

Bibliografie van de conferentie

Cecilie Hamnes Carlsen, Western Norway University of Applied Sciences, Noorwegen. Justice in practice - what it means and why it is our responsibility.

52e ALTE-conferentiedag, Salamanca, Spanje, 23 november 2018

The Roles of Test Takers and Users in Striving for Fairness


Dia's van de plenaire presentaties

Dia's van de workshoppresentaties

51e ALTE-conferentiedag, Cluj-Napoca, Roemenië, 13 april 2018

Multilingualism and Using Language for Specific Purposes - The Role of Assessment

Bibliografie van de conferetentie

Dia's van de plenaire presentaties

Dia's van de workshoppresentaties


Beheerd door Wild Apricot Membership Software