De toekomst van meertalige evaluatie waarborgen

Het is ALTE's missie om richtlijnen uit te schrijven voor toetsing en evaluatie van taal, om taaldiversiteit te bevorderen (zowel gesproken talen als gebarentalen) via meertaligheid, en om de impact van taalonderwijs en de toetsing en evaluatie van taal te maximaliseren, in Europa en ver daarbuiten. Onze zevende internationale conferentie is gewijd aan het ontwikkelen van faire, valide en ethische taaltoetsen in het kader van de nieuwste ontwikkelingen en vernieuwingen in ons meertalig onderzoeksgebied.

Het thema is opgesplitst in vier subthema's.

 

Het construct definiëren van meertaligheid in taaltoetsing

Hoe kunnen we meertaligheid en veeltaligheid promoten in ons onderzoeksgebied? Hoe definiëren we dit construct? Welk beleid en welke praktijken zijn toegepast, of kunnen toegepast worden, om dit te bevorderen?Hoe kan het Supplement met nieuwe descriptoren helpen?

Presentaties binnen dit subthema kunnen bijvoorbeeld over het volgende gaan:

-          Newer features in the Companion Volume regarding Mediation and Plurilingualism
-          Multilingual assessments
-          Testing of regional and less widely-spoken languages
-          Sign languages

Innovaties in taaltoetsing

Wat is de toekomst van het toetsen en evalueren van taal? Welke innovaties die we nu kennen, zullen een betekenisvolle impact hebben op de taaltoetsing van de toekomst? Hoe kan technologische vooruitgang verstandig ingezet worden in ons onderzoeksdomein?

Presentaties binnen dit subthema kunnen bijvoorbeeld over het volgende gaan:

-          Automatic marking
-          Technological solutions for special needs/requirements
-          Adaptive tests
-          Learning-oriented assessment, including less formalised testing
-          Connections between teaching and assessment
-          Personalisation and gamification of assessment
-          The CEFR Companion Volume and beyond

Faire en valide toetsing en evaluatie

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat in onze snel veranderende wereld de evaluatie van taalvaardigheid fair en valide blijft? Hoe vermijden we professioneel wangedrag? Hoe zorgen we ervoor dat toetsen fair zijn voor alle kandidaten? Welke invloed en voordelen hebben deze aspecten voor de kandidaat, onze belangrijkste betrokkene?

Presentaties binnen dit subthema kunnen bijvoorbeeld over het volgende gaan:

-          Processes for training and standardisation of examiners
-          Towards a Q-Mark: Een validiteitsargument opbouwen
-          Fraude in online toetsing
-          Faire taaltoetsing garanderen

Bedenkingen bij de ethiek en rechtvaardigheid in de meertalige evaluatiecontext

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons beroep ethisch blijft uitgeoefend worden in de huidige situatie waarin dit soort ideeën soms weerlegd of genegeerd worden? Hoe zal taalbeleid de taaltoetsing beïnvloeden en hoe kunnen we onze beroepsethiek bewaren?

Presentaties binnen dit subthema kunnen bijvoorbeeld over het volgende gaan:

-          Language testing and advocacy
-          Candidate data protection
-          Test provider data security
-          Policies on language testing
-          Justice and human rights
-          Ethics in multilingual assessments

ALTE - the Association of Language Testers in Europe, is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Beheerd door Wild Apricot Membership Software