Word lid van ALTE

Er zijn drie manieren om lid te worden van ALTE:

1. Individueel lidmaatschap

Word individueel lid van ALTE en ontvang regelmatig informatie over onze cursussen en evenementen. Individueel lid worden van ALTE is gratis en iedereen die interesse heeft in taaltoetsing kan zich aanmelden.

U zal nieuws ontvangen van ALTE over haar evenementen en activiteiten en over relevante activiteiten van derden die nauwkeurig voor u werden geselecteerd. Door informatie te verstrekken en u aan te melden, geeft u ALTE de toestemming om uw informatie op te slaan in haar interne systemen die zich in het Verenigd Koninkrijk bevinden alsook in de software WildApricot Membership die we gebruiken en die zich in Canada bevindt. Al uw gegevens worden beschermd en enkel gebruikt om uw aanmelding te verwerken en u e-mails te sturen van ALTE. ALTE zal uw gegevens nooit doorgeven aan derden zonder dat u hiervoor expliciet de toelating hebt gegeven.

U kunt zich op elk moment afmelden door te mailen naar secretariat@alte.org

 

Aanmelden om een individueel ALTE-lid te worden

Aanmeldingen worden elke paar weken behandeld. U krijgt bericht wanneer uw kandidatuur werd aanvaard. 

2. Instellingslidmaatschap

ALTE-instellingsleden zijn organisaties die interesse tonen in en actief betrokken zijn bij taaltoetsing. Van hen wordt verwacht dat ze een jaarlijkse bijdrage betalen (momenteel € 500). Zij kunnen ALTE-bijeenkomsten en conferenties bijwonenen en deelnemen aan gratis workshops die in de context van deze evenementen worden georganiseerd. 

Als u een ALTE-instellingslid wilt worden, bezorg dit aanmeldingsformulier dan aan het ALTE-secretariaat. In het aanmeldingsformulier staan ook alle voordelen voor instellingsleden opgelijst. Lees deze pagina vooraleer u zich aanmeldt, zodat u inzicht krijgt in de procedures, voorwaarden en verplichtingen van de ALTE-instellingsleden. 

Aangesloten zijn als een ALTE-instellingslid is een voorwaarde om zich kandidaat te kunnen stellen voor een volwaardig/geassocieerd lidmaatschap. 

3. Volwaardig of geassocieerd lidmaatschap

ALTE is een Europese vereniging. Volwaardige ALTE-leden hebben hun hoofdzetel in een EU- of EER-land. Geassocieerde ALTE-leden kunnen hun hoofdzetel hebben in om het even welk land ter wereld en genieten dezelfde voordelen als volwaardige ALTE-leden, maar zij hebben geen stemrecht. 

Om een volwaardig/geassocieerd ALTE-lid te kunnen worden moeten instellingen taaltoetsen ontwikkelen in een officiële taal van het land waar de instelling is gevestigd. Dit kan zowel een gesproken taal als een gebarentaal zijn. 

Vooraleer organisaties volwaardig/geassocieerd ALTE-lid kunnen worden, moeten zij een ALTE-instellingslid zijn en moet een van hun examens succesvol een ALTE-audit hebben ondergaan. Van volwaardige/geassocieerde leden wordt verwacht dat zij regelmatig aanwezig zijn op bijeenkomsten en conferenties en dat zij actief bijdragen aan het verenigingsleven (door presentaties te geven, evenementen te organiseren etc.).

Voordelen van een volwaardig/geassocieerd lidmaatschap zijn:

 • gebruik van het ALTE-logo
 • fysiek en digitaal certificaat van lidmaatschap
 • opname in de ledenlijst op de ALTE-website
 • deel uitmaken van ALTE's kwaliteit en management auditsysteem (tegen een extra vergoeding)
 • na een succesvolle audit het Q-label gebruiken dat de kwaliteit van taaltoetsen erkent
 • de gelegenheid om een conferentie te organiseren en zo uw instelling en taaltoetsen in de kijker te zetten
 • de gelegenheid om gebruik te maken van ALTE's validatieafdeling (tegen een extra vergoeding)
 • de gelegenheid om mee te werken aan projecten
 • toegang tot delen van de ALTE-website zoals het discussieforum
 • de uitnodiging om aanwezig te zijn tijdens de halfjaarlijkse ALTE-conferenties en andere evenementen die voor leden worden georganiseerd
 • kortingen voor afgevaardigden tijdens bepaalde ALTE-evenementen en opleidingen (cursussen)
 • de gelegenheid om via e-mail en per post informatie van ALTE te ontvangen
 • de gelegenheid om standhouder te zijn tijdens relevante ALTE-evenementen
 • de gelegenheid om in ALTE's speciale interesse groepen te werken
 • de kans om internationale contacten te leggen via het ALTE-netwerk, ook met de Europese instellingen
 • de kans om deel uit te maken van het bestuur en van de vaste commissie, na verkiezing
 • de uitnodiging om aanwezig te zijn tijdens ALTE's jaarlijkse algemene vergadering
 • stemrecht, bijvoorbeeld tijdens verkiezingen voor commissies of tijdens de jaarlijkse algemene vergadering (behalve geassocieerde leden)
Bezoek deze pagina voor meer gedetailleerde informatie over de procedure om een volwaardig/geassocieerd ALTE-lid te worden. 
Powered by Wild Apricot Membership Software