Menu
Inloggen


SIG on Less Widely Tested Languages (LWTL)

Voorzitter

Dina Vîlcu

Toegankelijk voor: 

Organisaties die examens ontwikkelen in LWTL ervaren en delen bepaalde uitdagingen bij dit proces. Er is hiervoor een scala aan bronnen en instrumenten beschikbaar en in gebruik. Nieuwe input voor deze context kan aangeleverd worden en zal dan gecontroleerd worden op bruikbaarheid.

Volgende bijeenkomst: 

Thursday 11th April 2024, Bad Homburg, Germany

Check the Events page for more information on this event.LWTL Leden zullen werken aan: 

The members of the group will  work on designing a set of guidelines for less widely tested languages, examinations with lower numbers of candidates and signed languages which will accompany the Manual for Language Test Development and Examining.

Onze focus:

Het SIG moedigt meertaligheid aan op het gebied van taaleducatie en -examinering.Leden werken actief mee aan het zoeken naar oplossingen voor specifieke problemen rondom het examineren van talen met kleine gebruikersaantallen en zoeken daarbij naar hulpmiddelen en innovatieve methodes en strategieën die bij kunnen dragen aan de validiteit van de examens.Het SIG probeert de ervaringen rondom LWTL te bundelen die ze verzameld hebben van taalinstituten, de institutionele omgeving, de onderzoekskant en verschillende belanghebbenden.

Onze Doelen

De LWTL SIG werkt aan het vinden en delen van oplossingen voor de volgende zaken:

  • De mate waarin kwantitatieve analysemiddelen gebruikt kunnen worden voor examens met kleine gebruikersaantallen;
  • De kwalitatieve instrumenten en methodes die gebruikt worden in de verschillende fases van examenontwikkeling, administratie, beoordeling, pre-test- en post-test-analyse.
  • De methodes voor de verschillende fases van examenontwikkeling en administratie, zoals: beoordelaarstraining, beoordelingsschema's, communicatie met belanghebbenden, etc.

Werkmethodes en bronnen:

Deze doelen kunnen behaald worden met verschillende werkmethodes en bronnen:

  • het delen van ervaringen tussen organisaties met een gelijke context (lager kandidatenaantal);
  • het volgen van de laatste methodes en instrumenten ontwikkeld door specialisten, bijvoorbeeld voor testanalyse;
  • literatuuronderzoek binnen het veld.


 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2024 | French Translation © France Éducation International 2024 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2024 | Dutch Translation © CNaVT 2024 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2024 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2024 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2024 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2024

Beheerd door Wild Apricot Membership Software