Menu
Inloggen


Word volwaardige ALTE-lid

Volwaardige ALTE-leden delen actief mee aan het bestaan van de organisatie en hebben tenminste een van hun examens laten beoordelen in de audit door middel van de Kwaliteitsmanagement, resulterend in het Q-label.

Om een Volwaardig Lid te worden, moeten organisaties:

 • een rechtspersoon zijn (wettelijke geregistreerd in een land)
 • de ALTE- grondwet gelezen hebben en mee instemmen
 • interesse en een actieve deelname hebben in taaltoetsing
 • abonneren op ALTE's Principes van Goede Praktijken
 • door ALTE's Raad van Toezicht geaccepteerd zijn als kandidaat voor een volwaardig lidmaatschap
 • examens van de taal/talen opleveren van het land of de regio waarin ze geregistreerd zijn. (Zie Notitie 1) (Ze mogen ook examens opleveren van andere talen)
 • tenminste een jaar geassocieerd ALTE-lid zijn (of Institutioneel Partner) en deelgenomen hebben aan ALTE-evenementen of activiteiten - inclusief de sessie voor Oriëntatie tot het ALTE-auditsysteem
 • het Q-Mark hebben voor tenminste een van hun examens (zie Notitie 2)
 • tenminste 500 toetsafnames hebben per jaar (maar zie Notitie 3)
 • ermee instemmen om door te gaan met het bezoeken van ALTE-evenementen en activiteiten en deel te nemen aan het bestaan van de vereniging


Notities

1De taal van het land/de regio waar zij zich bevinden is meestal een taal die een bepaalde officiële status heeft.Dit kan gesproken taal of gebarentaal zijn.De Raad van Toezicht werkt samen met de desbetreffende organisatie om vast te stellen of de taal aan deze eis voldoet. 

2Of wanneer zij al lid was van ALTE EEIG voordat de Q-mark geintroduceerd werd in 2008 en als zij toewerkt naar het voldoen van de vereisten van de kwaliteitsaudit; het ALTE raamwerk laat alleen examens zien die het Q-mark hebben. Leen die een audit hebben doorlopen voor een examen in de taal van hun land/regio mogen ook een kwaliteitsaudit aanvragen voor ontwikkelde examens in andere talen.

3Ter erkenning van ALTE's steun aan minder-gebruikte of minderheidstalen en gevallen waarbij er nooit meer dan 500 kandidaten per jaar zullen zijn, kan de Raad van Toezicht overwegen om deze leden toch een volledig lidmaatschap aan te bieden, indien er een succesvolle audit is geweest.


De voordelen van een volwaardig lidmaatschap zijn onder andere:

 • Het gebruik van het ALTE-logo
 • Een papieren en digitaal lidmaatschapscertificaat
 • Vermelding op de ALTE-website
 • Deelname in het ALTE-kwaliteitsmanagement en systeem van audits (tegen meerprijs)
 • Na een succesvolle audit: het gebruik van de Q-mark die de kwaliteit van het taalexamen aangeeft
 • De mogelijkheid om een conferentie te organiseren, en op die manier uw instituut en taalexamens tentoon te stellen
 • Mogelijkheid om toegang te krijgen tot diensten van ALTE's Validatieafdeling (tegen een meerprijs)
 • Mogelijkheid om mee te werken aan projecten
 • Toegang tot onderdelen van de ALTE-website, zoals het digitale discussieforum
 • Uitnodiging om deel te nemen aan ALTE's halfjaarlijkse conferenties en andere evenementen georganiseerd door Leden
 • Gereduceerde tarieven voor afgevaardigden bij specifieke ALTE-evenement en trainingscursussen
 • De mogelijkheid om via e-mail en over de post ALTE-communicatie te ontvangen
 • De mogelijkheid om te exposeren bij passende ALTE-evenementen
 • De mogelijkheid om mee te doen aan ALTE's Speciale Interessegroepen
 • Mogelijkheden om internationale connecties op te bouwen via het ALTE-netwerk, inclusief die van Europese Instituten
 • Mogelijkheden om lid te worden en mee te doen in Uitvoerende en Vaste Commissies, na verkiezingen
 • Uitnodiging om deel te nemen aan ALTE A
 • stemrecht, bijvoorbeeld voor verkiezingen van commissies of stemmen tijdens de AAV


Procedure om volwaardig ALTE-lid te worden

Er zijn 5 stappen om Volwaardig ALTE-lid te worden:

1) Word aangesloten ALTE-lid

De standaardprocedure voor een organisatie om lid te worden van ALTE houdt in dat organisaties eerst een Aangesloten Lid worden (eerder was dit 'Institutioneel Filiaal'). Bekijk de pagina over het worden van een Aangesloten ALTE-lid voor meer informatie over deze stap, inclusief het aanmeldformulier. 

Organisaties dienen ten minste een jaar Aangesloten Lid te zijn voordat ze kunnen solliciteren naar een Volwaardig Lidmaatschap.

2) Bezoek regelmatig ALTE-evenementen

Voordat een Aangesloten ALTE-lid hun aanvraag voor een ALTE-audit kunnen indienen en daarmee volwaardig ALTE-lid kunnen worden, moeten ze eerst twee ALTE-evenementen bezoeken (conferenties, SIG-bijeenkomsten, cursussen), waarvan ten minste een een halfjaarlijkse ALTE-bijeenkomst of conferentie moet zijn.

Het bezoeken van ALTE-evenementen en het actief deelnemen aan het bestaan van de Organisatie maakt een belangrijk deel uit van een Aangesloten ALTE-lidmaatschap en dit wordt ook meegenomen door de Raad van Toezicht bij het bekijken van de aanvraag om Volwaardig ALTE-lid te worden.Zoals punt 3 hieronder zegt is het bovendien niet mogelijk om de procedure voor de sollicitatie van Volwaardig ALTE-lid te starten totdat ten minste een vertegenwoordiger van de organisatiede sessie Orientatie van het ALTE-audit systeem heeft bijgewoond – het niet bijwonen van de sessie 'Orientatie van het ALTE-audit systeem' vertraagt het aanmeldproces van een ALTE-audit, wat een vereiste is om Volwaardig ALTE-lid te worden.


3) Meld je aan voor de status van volwaardig ALTE-lid (moet goedgekeurd worden door de Raad van Toezicht)

Voordat een organisatie zich kan aanmelden voor de status van Volwaardig ALTE-lid, bekijkt de Raad van Toezicht of de organisatie voldoet aan de vereisten die hierboven genoemd zijn. Bekijk eerst of uw organisatie aan deze eisen voldoet en vraag daarna pas het aanmeldformulier voor Volwaardig ALTE-lid aan bij het ALTE Secretariaat.

Vul het aanmeldformulier in, schrijf een formele intentieverklaring geaddresseerd aan de ALTE Secretaris-Generaal.De brief dient ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger van de organisatie (de persoon die die de wettelijke autoriteit heeft om contracten aan te gaan). Meer details over wat er in de brief dient te staan kunt u vinden in het aanmeldformulier voor Volledige ALTE-leden. 

The above documents shall be reviewed by the ALTE Board of Trustees, during one of the bi-annual Board meetings. (Please check with the ALTE Secretariat if you wish to know when the Board meeting will take place). The Board of Trustees will decide if the organisation is suitable to join the Association as ALTE Full Member and undergo an ALTE audit.

Als de aanmelding is goedgekeurd door de Raad van Toezicht, wordt de organisatie een kandidaat voor een volwaardig lidmaatschap, maar is deze nog niet direct een Volwaardig Lid.De organisatie kan beginnen met het verzamelen van documentatie om een kwaliteitscontrole (Q-mark) te ondergaan. Die audit wordt geassisteerd door het ALTE-secretariaat.In het volgende deel vindt u algemene infromatie over het ALTE auditsysteem en een aantal links naar gerelateerde documenten rondom de organisatie van en het bekend worden met het ALTE auditsysteem.


4) Meld je aan en onderga een ALTE-audit (van ten minste een van de examens van de organisatie)

Een cruciaal onderdeel van de aanmeldprocedure om Volwaardig ALTE-lid te worden is het ondergaan van een ALTE-audit van ten minste een van de examens van de organisatie.Bekijk de informatie over de Q-Mark. Gedetailleerde informatie over ALTE's auditprocedure en de verschillende stadia van de audit kunt u vinden onder ALTE's Procedures voor Audits. 

ALTE's kwaliteitsverzekeringschecklist (verkrijgbaar onder Bronnen) kan ook nuttig zijn, aangezien het onderdelen behandelt waarop examens geaudit worden - toetsconstructie; toetsadministratie; beoordeling en resultaten; toetsanalyses en controles na afname.De checklist kan ingezet worden als tool voor zelfbeoordeling en we raden organisaties die overwegen zich aan te melden voor ALTE audits om deze volledig in te vullen (de informatie over dit deel van het proces kunt u ook vinden onder Sectie 5 van het bovengenoemde PFA-document).


5) Word volwaardig ALTE-lid

Zodra de ALTE-audit voltooid is en het resultaat 'Opgelost' heeft, dient de organisatie alle wettelijke procedures te voltooien en de Lidmaatschapsovereenkomst te tekenen voordat zij officiëel Volledig ALTE-lid kan worden.Het Secretariaat van ALTE zal voortijdig gedetailleerde informatie aanleveren omtrent alle wettelijke vereisten en benodigde documenten. 

Na het ondertekenen van de Lidmaatschapsovereenkomst krijgt het nieuwe Volledige ALTE-lid een eigen unieke Q-mark referentie en logo toegekend. Dit is een kwaliteitsindicator die lidorganisaties kunnen gebruiken om aan te tonen dat hun examens de ALTE-audit hebben doorlopen.Alle details over de manieren waarop de Q-mark ingezet kan worden, kunt u vinden onder Q-Mark Gids.

De organisatie zal dan uitgenodigd worden om een korte presentatie voor te bereiden waarmee zij zichzelf kan voorstellen tijdens de volgende ALTE-bijeenkomst en -conferentie. Dit helpt andere ALTE-leden om beter te begrijpen hoe een nieuwe organisatie werkt en met welke taaltoetsen die werkt. De organisatie zal ook een korte beschrijving van de instelling moeten voorzien voor de ALTE-website.

De jaarlijkse bijdrage voor Volledige ALTE-leden bedraagt €2,250. De jaarlijkse abonnementskosten voor ALTE dienen elke januari betaald te worden na het ontvangen van een factuur van het ALTE-secretariaat.

Als u vragen heeft bij deze procedure of bij een van de bovenvermelde stappen, aarzel dan niet om het ALTE-secretariaat te contacteren via (secretariat@alte.org).

Let op: de overdracht van lidmaatschap is normaal gesproken niet toegestaan - bekijk echter de Regels rondom Overdracht van Lidmaatschap.

 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2023 | French Translation © France Éducation International 2023 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2023 | Dutch Translation © CNaVT 2023 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2023 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2023 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2023 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2023

Beheerd door Wild Apricot Membership Software