Menu
Inloggen


Evaluatie van taalvaardigheid voor migratie en integratie (LAMI)

De LAMI-groep is opgericht in Salamanca in 2002 met als doel een platform te vertegenwoordigen voor taaltoetsers en ondersteuning te bieden bij hun pogingen om eerlijke en sociaal rechtvaardige toetsten te ontwikkelen binnen de context van migratie. Dit hangt samen met ALTE's missie om diversiteit te behouden en impact te maximaliseren.

LAMI betekent Language Assessment for Migrants’ Integration: het is een speciale belangengroep dieeen centrale rol speelt binnen het discussieveld van ALTE rondom de groeiende aanwezigheid van taaltoetsing in het migratiebeleid.

Voorzitters

Lorenzo Rocca (voorzitter) and Cecilie Hamnes Carlsen (medevoorzitter).

Toegankelijk voor: 

Iedereen die interesse heeft in lesgeven en toetsing binnen de context van migratie.


Next Meetings: 


Thursday 7th November 2024 

İstanbul, Türkiye


For more information, please

visit the ALTE events webpage





De LAMI-leden werken momenteel aan: 

Assessment of uneven profiles, particularly in relation to non-literate and low literate migrants.

Our Publications:

Uneven Language Profiles & Differentiated Language Requirements Report


The aim of this report Uneven Language Profiles and Differentiated Language Requirements: Recommendations for test developers, policy makers and employers (2023) is to raise awareness about the advantages of an uneven profile approach in language testing, i.e., measuring learners’ language skills separately in different parts of the test. 


The report presents the results of a survey investigating whether ALTE members do indeed measure and report language skills separately in the tests they develop, as well as the degree to which test users in different Council of Europe member states set differentiated language requirements for different contexts. Finally, the report presents examples of good practice from five countries in which there are language tests measuring uneven language profiles as well as examples of test users setting differentiated language requirements. The target readers for this report are professionals working in language teaching and assessment, primarily in the migration context.

LAMI-LASLLIAM Assessment Tools

The LAMI-LASLLIAM Assessment Tools (2022) is a collection of four assessment tools for using the Literacy and Second Language Learning for the Linguistic Integration of Adult Migrants (LASLLIAM) Reference Guide (a separate document published by the Council of Europe in 2022) for assessment purposes within learning environments. The tools are part of the broader work relating to piloting of the LASLLIAM scales used for teachers and volunteers involved in literacy and second language courses in the migration context. 

The tools are produced by ALTE's LAMI SIG in collaboration with the Council of Europe.

The LAMI-LASLLIAM Assessment Tools are available in 12 languages:

Czech   Dutch   English   Esperanto   German   Greek   Italian   Norwegian   Romanian  Slovenian   Spanish

Language and Knowledge of Society Policies for Migrants

Report on the 2018 Council of Europe and ALTE survey on language and knowledge of society policies for migrants (published in 2020 by the Council of Europe).

Een brochure met de belangrijkste informatie uit de survey is verkrijgbaar in 25 talen:

Azerbaijani  Bulgarian Catalan Czech Danish Dutch English 

Esperanto Finnish French German Greek Hungarian Irish 

Italian Luxembourgish Norwegian Polish Portuguese  

Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Welsh


Language Tests for Access, Integration and Citizenship: An outline for policy makers

Our 'LAMI Booklet' (Language Tests for access, integration and citizenship: An outline for policy makers) was produced on behalf of the Council of Europe and presented at a Symposium hosted by the Council of Europe in 2016.


Het is volledig verkrijgbaar in EnglishSuomiItaliano.


Nieuws:

LAMI Project Group approved its project plan 2024-2026, based on shared values and founded on common Principles and related References: CEFR Companion Volume, LASLLIAM, ELP, RFCDC, ALTE Principles of Good Practice. 


7 work packages and 15 tasks are provided by the new project plan addressing topics such as language policies for migrants (requirements, learning opportunities), language testers' advocacy, knowledge of society courses and tests, language requirements for the workplace, uneven language profiles.


Precise actions are present, aimed at preserving vulnerable groups (low literate and minor migrants), as well as language diversity within the migration context. 

Resultaten en Evenementen

LAMI Forum - Madrid (2023), organised within the 8th ALTE International Conference

The forum addressed the macro theme LANGUAGE TESTERS' ADVOCACY WITHIN THE MIGRATION CONTEXT, by addressing several topics: language requirements, learning-oriented assessment, quality education and learning opportunities for migrants. 


Raad van Europa en ALTE-LAMI Survey (2018): Taalbeleid en taaleisen voor migranten: een Europese survey

De survey is georganiseerd door de Raad van Europa in nauwe samenwerking met ALTE, als onderdeel van de 2018-2019 Education ProgramInclusive approaches in education  language education for migrant/refugee children and adults.


De survey is ingebed in de CoE-bijdrage van de agenda van de Verenigde Naties voor 2030 voor duurzame ontwikkeling, namelijk Doel n.4 Zorgen voor inclusief en rechtvaardig onderwijs en het promoten van lifelong learning kansen voor iedereen.


De survey heeft als doel om : data up-to-date te houden, veranderingen  rondom integratiebeleid/KoS-vereisten over de tijd te traceren, alsook om meer details te geven rondom het examenformat en de mogelijkheden voor  leren zodat er  beleid gemaakt kan worden dat op bewijs gebaseerd is.


In termen van onderzochte gebieden bestaat de survey uit 3 delen:

1.      Wetgeving en de impact hiervan

2.      Taal- en KOS-training voorzien

3.      Taal- en KOS-eisen voor voorafgaande toestemming, tijdelijke verblijfsvergunningen, permanente verblijfvergunning en burgerschap.


Lees het rapportvan de survey.




LAMI Forum – Bologna (2017), georganiseerd binnen de 6de ALTE Internationale Conferentie

Het forum had als doel om de connectie tussen leren en examineren binnen de context van Europese migratie te implementeren.

De sessie behandelt onderwerpen rondom leerder-georienteerde benaderingen van meerdere invalshoeken, zowel op Europees als op nationaal niveau: van het algemene overzicht van LIAM, een project van de Raad van Europa, tot de opzet voor beleidsbepalers zoals voorgesteld door ALTE; van de uitdaging van transtaalvertaling, tot de behoeften van leerkrachten en vrijwilligers, zoals naar voren komt uit de LAMI-TT-YAL survey.

Specifieke kwetsbare groepen leerders zijn ook zorgvuldig meegenomen in het onderzoek, zoals volwassen migranten met een lage geletterdheid, asielzoekers, vluchtelingen en jonge migranten.


LAMI Position paper (2016)

De LAMI position paper is het boek “Language tests for access, integration and citizenship: an outline for policy makers”, verkrijgbaar in drie verschillende talen (zie hierboven). In 53 pagina's houdt LAMI rekening met ethische en technische dilemma's, zoals uitgedrukt in deze hoofdvragen:

  1. Hoe zouden testresultaten gebruikt moeten worden en voor welke doeleinden?
  2. Wat is de impact van het gebruik van examens voor het maken van beslissingen voor migranten?
  3. Welke onbedoelde of negatieve gevolgen kunnen ontstaan?
  4. Zijn er kwetsbare groepen kandidaten die gediscrimineerd zouden kunnen worden, zoals mensen metbeperkte geletterdheid?


LAMI Survey (2016)

Een online survey waar leerkrachten en vrijwilliger uit 14 landen aan deelnamen als een gezamenlijk initiatief van drie ALTE SIGs: LAMI, TT en YAL. Het doel was om data te verzamelen rondom de profielen van leerkrachten en vrijwilligers die deelnamen in formele en informele taalondersteuning voor migranten. Daarnaast vroeg LAMI naar hun didactische behoeftes en hun visie op kritieke punten in het onderwijs.


LAMI Questionnaire (2015)

De vragenlijst was bedoeld voor volwassen migranten die deel hadden genomen aan een taalcursus en/of taaltoets.

LAMI heeft data van 1550 respondenten verzameld met betrekking tot hun profiel en hun feedback op de maatschappij waarin zij te gast waren, hun tweede taal, en cursussen die ze gevolgd hebben/examens die ze afgelegd hebben.Er waren questionnaires beschikbaar in zes verschillende talen met hun eigen website.


LAMI Posters (2014)

Met 18 posters over 9 verschillende landen, gaf LAMI een inkijkje in de verschillende contexten. De posters bevatten getailleerde informatie rondom migrantpopulaties, beleid, cursussen en examens, voor zowel aanbieders als gebruikers. De posters zijn een handig hulpmiddel geworden niet alleen om een beeld te vormen, maar ook om bepaalde trends te identificeren die het laatste decennium zijn ontstaan.

 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2024 | French Translation © France Éducation International 2024 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2024 | Dutch Translation © CNaVT 2024 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2024 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2024 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2024 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2024

Beheerd door Wild Apricot Membership Software