Onze missie

Richtlijnen uitschrijven

ALTE heeft algemene richtlijnen uitgeschreven voor alle fases van het taaltoetsingsproces. Deze richtlijnen kunnen toegepast worden op examens van om het even welke taal en garanderen de kwaliteit van de examens die de ALTE-leden ontwikkelen.

Meer weten


Diversiteit bevorderen

ALTE ondersteunt het leren, doceren en evalueren van een brede waaier aan talen en promoot de erkenning van certificaten in deze talen in heel Europa.

Meer weten 


Invloed uitoefenen

ALTE helpt ervoor te zorgen dat de positieve impact van toetsen maximaal is door verbindingen te maken tussen beleid, onderzoek en praktijk, tussen leren, doceren en evalueren en tussen deskundigen uit verschillende vakgebieden en delen van de wereld.

Meer weten


Powered by Wild Apricot Membership Software