Menu
Inloggen


Onze missie

Onzeconstitutiebeschrijft onze missie. We houden de volgende doelen aan als het gaat om wat we doen:

  • het tot stand brengen van kwaliteitsnormen en principes van goede praktijken voor alle fases van het taaltoetsproces;
  • het promoten van grensoverschrijdende erkenning van taalcertificaten;
  • het verbeteren van de kwaliteit van taalexamens door samenwerkingprojecten, het delen van best practices, en het werk van speciale belangengroepen;
  • het aanbieden van cursussen en het vergroten van de kennis op het gebied van examinering bij taalprofessionals en de bredere gemeenschap;
  • door middel van regelmatige bijeenkomsten het bewustzijn vergroten over problemen met betrekking tot taaltoetsing;
  • het promoten van de voordelen van meertaligheid en taalleren;
  • het leveren van intellectueel leiderschap door middel van internationale conferenties;
  • het bereiken van positieve impact op het educatieproces en de samenleving in het algemeen.

Deze worden vaak opgedeeld in drie overkoepelende thema's: Normen Stellen, Het Behouden van Diversiteit en het Maximaliseren van Impact:

Richtlijnen uitschrijven

ALTE heeft een set van normen ontwikkeld die alle fasen van de taaltoetsing omvatten. Deze normen kunnen toegepast worden op examens in alle talen, en zorgen voor de kwaliteit van de examens van ALTE-leden. De Q-Mark wordt toegekend aan examens die een succesvolle audit hebben doorstaan.Voor meer informatie, bekijk onze Q-Mark pagina.


Diversiteit bevorderen

ALTE ondersteunt het leren, doceren en beoordelen van een grote groep talen en promoot de erkenning van de kwalificaties in deze talen over heel Europa.         

Leer meer 


Invloed uitoefenen

ALTE helpt bij het vergroten van de positieve impact van examens door een brug te slaan tussen beleid, onderzoek en praktijk, tussen taalleren, doceren en beoordeling, en tussen experts in verschillende velden en van verschillende delen van de wereld.

Leer meer

 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2023 | French Translation © France Éducation International 2023 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2023 | Dutch Translation © CNaVT 2023 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2023 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2023 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2023 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2023

Beheerd door Wild Apricot Membership Software