Menu
Inloggen


Onze missie

Onzeconstitutiebeschrijft onze missie. We houden de volgende doelen aan als het gaat om wat we doen:

  • het tot stand brengen van kwaliteitsnormen en principes van goede praktijken voor alle fases van het taaltoetsproces;
  • het promoten van grensoverschrijdende erkenning van taalcertificaten;
  • het verbeteren van de kwaliteit van taalexamens door samenwerkingprojecten, het delen van best practices, en het werk van speciale belangengroepen;
  • het aanbieden van cursussen en het vergroten van de kennis op het gebied van examinering bij taalprofessionals en de bredere gemeenschap;
  • door middel van regelmatige bijeenkomsten het bewustzijn vergroten over problemen met betrekking tot taaltoetsing;
  • het promoten van de voordelen van meertaligheid en taalleren;
  • het leveren van intellectueel leiderschap door middel van internationale conferenties;
  • het bereiken van positieve impact op het educatieproces en de samenleving in het algemeen.

Deze worden vaak opgedeeld in drie overkoepelende thema's: Normen Stellen, Het Behouden van Diversiteit en het Maximaliseren van Impact:

Richtlijnen uitschrijven

ALTE heeft een set van normen ontwikkeld die alle fasen van de taaltoetsing omvatten. Deze normen kunnen toegepast worden op examens in alle talen, en zorgen voor de kwaliteit van de examens van ALTE-leden. De Q-Mark wordt toegekend aan examens die een succesvolle audit hebben doorstaan.Voor meer informatie, bekijk onze Q-Mark pagina.


Diversiteit bevorderen

ALTE supports the learning, teaching and assessment of a wide range of languages, including regional and sign languages, and promotes the recognition of qualifications in these languages across Europe. 

Find out more about our Full Member institutions.    Invloed uitoefenen

ALTE helps maximise tests' positive impact by making the connections between policy, research and practice, between language learning, teaching and assessment, and between experts in different fields and parts of the world. Find out about some of the partners we work with. 


 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2024 | French Translation © France Éducation International 2024 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2024 | Dutch Translation © CNaVT 2024 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2024 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2024 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2024 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2024

Beheerd door Wild Apricot Membership Software