Oproep voor abstracts

Vanaf vrijdag 24 mei tot 13 oktober 2019 kon u een abstract indienen. Wilt u zich aanmelden, vul dan het online formulier in door onderaan deze pagina op de link te klikken en vermeld tot welk subthema de presentatie behoort, welk format u verkiest, in welke taal u zal presenteren, de titel van de presentatie (max. 20 woorden) en stuur ook het abstract van de presentatie mee (max. 300 woorden). Meldt u zich aan, geef dan informatie over de sprekers en hun carrière (max. 3 personen, panelgesprekken max. 5 personen). Abstracts mogen ingediend worden in het Engels, Spaans, Frans, Italiaans en Duits. 

Tijdslijn

 24 mei 2019
 abstracts worden aanvaard
 30 september 2019
 abstracts worden niet meer aanvaard
 13 oktober 2019
 abstracts worden niet meer aanvaard (uitgestelde deadline)
 voor 30 november 2019
 bericht over de goedkeuring
 31 januari 2020
 deadline inschrijving voor sprekers


Wordt uw abstract aanvaard en mag u presenteren, dan moeten alle sprekers zich registreren en het inschrijfgeld voor de conferentie betalen voor 31 januari 2020 of wij kunnen u niet garanderen dat u spreektijd krijgt.


Publicatie over de conferentie

Na de conferentie zullen sprekers van wie het abstract werd aanvaard, uitgenodigd worden om een artikel te schrijven voor de publicatie over de conferentie die online zal verschijnen in de herfst van 2020. Meer details volgen later.


Presentatieformats:

Presentatie

sessie van 15 minuten, plus 5 minuten vragen beantwoorden.

Presentaties gaan over theoretisch en empirisch onderzoek en idealiter ook de praktische implementatie ervan, en moeten een innovatief perspectief bieden op de een van de vier subthema's van de conferentie. Presentaties moeten ingediend worden in een formaat dat geschikt is voor publicatie.

Posterpresentatie

om tijdens de conferentie te laten zien; sprekers worden gevraagd om bij hun poster te staan en uitleg te geven op het tijdstip dat werd ingepland voor deze sessie.

Een poster laat toe om nog lopend onderzoek, zowel theoretisch als empirisch, voor te stellen dat zich misschien nog in een pilotfase bevindt, of dat nog niet klaar is voor publicatie. Posterpresentaties zijn vooral geschikt voor onderzoek met een rijke visuele component of voor onderzoek dat eenvoudig grafisch kan worden weergegeven. Posters kunnen een vruchtbare dialoog tot stand brengen tussen deelnemers die zinvolle feedback kunnen geven over het onderzoeksonderwerp en het potentieel dat het onderzoek heeft. De instructies voor de vormgeving en de inhoud van de poster krijgt u wanneer uw abstract wordt aanvaard.

Panelgesprek

Een panelgesprek laat een groep (max. 5) deelnemers toe om onderwerpen gerelateerd aan een van de subthema's van de conferentie voor te stellen en te bespreken. De presentatie en de bespreking kunnen gebaseerd zijn op theoretisch of empirisch onderzoek, maar zijn bij voorkeur gelinkt aan de praktische toepassing ervan. De panelleden kunnen deze praktische toepassing bespreken, alsook de implicaties of conclusies die uit de presentaties voortvloeien. Inbreng van het aanwezige publiek wordt zeker ook geapprecieerd. Panelgesprekken zullen ongeveer een uur duren. 

Aan panelgesprekken nemen idealiter deelnemers deel die verschillende organisaties, talen en situaties vertegenwoordigen. Een deelnemer zou het panelgesprek moeten voorzitten.

Workshop

Workshops zijn meer dynamische en interactieve onderdelen van het conferentieprogramma en laten deelnemers toe om nieuwe vaardigheden te oefenen en technieken te leren die nauw gerelateerd zijn aan een van de subthema's van de conferentie. De workshops duren ongeveer een uur.

Presentatie beginnende onderzoeker met een studiebeurs

We moedigen beginnende onderzoekers aan, zowel studenten uit een postacademische opleiding, leerkrachten of directeurs van scholen, beleidsmakers en anderen actief in het onderwijsveld, om een abstract in te dienden over hun onderzoek, zowel voor een presentatie als voor een posterpresentatie. Dit is een kans om uw werk te delen in een constructieve omgeving, waar u feedback kunt krijgen van gerenommeerde ervaringsdeskundigen en experten die deelnemen aan de conferentie. Er zijn vijf ALTE-beurzen beschikbaar:

Volledige ALTE-beurs (1 beschikbaar), inbegrepen:

·         inschrijfgeld conferentie

·         tot drie overnachtingen in Madrid

·         up to €300 travel expenses

·         tot €50 per dag, met een maximum van drie dagen


ALTE-beurs voor registratie (4 beschikbaar), inbegrepen:

·         conference registration fee


Selectiecomité

Anne Gallagher (NUI Maynooth), Bart Deygers (KU Leuven), Cecilie Carlsen (Western Norway University of Applied Sciences), Emyr Davies (CBAC-WJEC), Vincent Folny (CIEP), Gabriele Kecker (Test-DaF), Jose Pascoal (CAPLE), Julia Todorinova (Sofia University), Kateřina  Vodičková (Charles University), Lorenzo Rocca (University of Perugia), Marta Garcia (University of Salamanca), Thomas Eckes (Test-DaF), Waldemar Martyniuk (Jagellonian University), Dina Vilcu (Babes-Bolyai University), Ina Ferbežar (University of Ljubljana), Cathy Taylor (Trinity College London), Jane Lloyd (Cambridge Assessment English), Stef Slembrouck (Ghent University), Michaela Perlmann-Balme (Goethe Institut), Ines Soria Pastor (Instituto Cervantes), Javier Fruns Gimenez (Instituto Cervantes). The selection process has been assisted by the ALTE Secretariat.

ALTE - the Association of Language Testers in Europe, is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Beheerd door Wild Apricot Membership Software