Wie zijn we

ALTE is een vereniging van taaltoetsaanbieders die samenwerken om een eerlijke en accurate evaluatie van de taalvaardigheid te promoten in Europa en daarbuiten. ALTE werd opgericht in 1989 door de University of Cambridge (Verenigd Koninkrijk) en de Universidad de Salamanca (Spanje) en telt vandaag 32 volwaardige leden, 58 instellingsleden en meer dan 500 individuele leden. 

ALTE is een Niet-Gouvernementele Organisatie (NGO) die sinds 2003 ook een ondersteunende functie heeft binnen de Raad van Europa. ALTE's baanbrekende werk om gemeenschappelijke niveaus te bepalen over verschillende talen heen heeft significant bijgedragen aan de latere ontwikkeling van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) van de Raad van Europa. 

ALTE-leden en instellingsleden komen drie keer per jaar samen op verschillende plaatsen in Europa. Zij bespreken onderwerpen gerelateerd aan taaltoetsing en helpen goede praktijkvoorbeelden te verspreiden. Klik hier om meer te leren over onze evenementen en projecten.

Powered by Wild Apricot Membership Software