Wie zijn we

ALTE is an association of language test providers who work together to promote the fair and accurate assessment of linguistic ability across Europe and beyond. ALTE was founded in 1989 by the University of Cambridge (UK) and the Universidad de Salamanca (Spain), and today counts with 33 Full Members, 60 Associate Members and over 500 Individual Affiliates. We are a Charitable Incorporated Organisation, based in England, registered Charity number 1184799.

ALTE is een Niet-Gouvernementele Organisatie (NGO) die sinds 2003 ook een ondersteunende functie heeft binnen de Raad van Europa. ALTE's baanbrekende werk om gemeenschappelijke niveaus te bepalen over verschillende talen heen heeft significant bijgedragen aan de latere ontwikkeling van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) van de Raad van Europa. 

ALTE-leden en instellingsleden komen drie keer per jaar samen op verschillende plaatsen in Europa. Zij bespreken onderwerpen gerelateerd aan taaltoetsing en helpen goede praktijkvoorbeelden te verspreiden. Klik hier om meer te leren over onze evenementen en projecten.

Beheerd door Wild Apricot Membership Software