Menu
Inloggen


Onze volwaardige leden


ALTE Full Members are institutions that produce language tests in an official language of the country where the institution is established. This includes both spoken and sign languages. In order to become ALTE Members, they must undergo a strict ALTE audit of at least one of their qualifications, and success in an audit results in a Q-Mark being awarded for that (those) qualification(s). To check which qualifications have the Q-Mark, please see the ALTE Framework on our Q-Mark page.

 Organisatie

Taal 

Beschrijving

Eusko Jaurlaritza Baskisch

HABE (Institute for the teaching of Basque and Basque Language Literacy to Adults) part of the Basque Government, is responsible for a number of programmes designed to teach the Basque language in Basque Country autonomous community for all people aged 16 and above, including in-service retraining of teachers of Basque and by awarding grants for the creation of Basque language teaching materials. HABE manages the international general Basque language examinations from A1 to C2 within The Common European Framework of Reference for Languages.

Departement voor Taal Doceren en Internationale Studenten, Universiteit van Sofia St.-Kliment Ohridski

Bulgaars

Het Departement voor Taal Doceren en Internationale Studenten (DLTIS) van de Sofia Universiteit St.-Kliment Ohridski voorziet cursussen in de Bulgaarse taal en cultuur voor buitenlandse studenten die in het land wonen of het staatsburgerschap willen verwerven en leidt ook vertalers op. DLTIS biedt drie soorten toetsen aan in het Bulgaars: de Standaardtoets Bulgaars als vreemde taal; Zakelijk Bulgaars en Bulgaars voor studenten.

Generalitat de Catalunya Catalaans De Generalitat de Catalunya heeft, als een van de doelen van haar taalbeleid, een systeem van toetsing en certificering in de Catalaanse taal aan de hand van toetsen. Zij implementeert haar taalbeleid met twee officiële instanties: met de Direcció General de Política Lingüística, deel van het Ministerie van Cultuur van Catalonië, en buiten de Catalaanssprekende regio met het Institut Ramon Llull. Het Direcció General is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van programma's met cursussen Catalaans voor volwassenen en ondersteunt het leren en gebruiken van het Catalaans. Het Institut Ramon Llull is een consortium, waarvan het voornaamste lid de Generalitat de Catalunya is. Die promoot de studie en het doceren van de Catalaanse taal aan universiteiten en andere onderwijsinstellingen over de hele wereld. Het instituut is verantwoordelijk voor de evaluatie en het uitreiken van certificaten aan studenten die hun kennis van het Catalaans willen bewijzen in een regio waar geen Catalaans wordt gesproken.
Univerzita Karlova Tsjechisch

Aan de Univerzita Karlova in Praag organiseert het Instituut voor Taal en Voorbereidende Studies (ILPS) Tsjechische taalinstructie en toetsing voor buitenlanders in de vorm van taalcursussen, afstandsonderwijs, onderzoek en professionele activiteiten zoals het schrijven van tekstboeken en opleidingen voor leerkrachten. Het Certificaat voor Tsjechisch dat door ILPS wordt uitgereikt werd niet alleen voor de studenten van de Univerzita Karlova ontwikkeld, maar ook voor buitenlanders die ouder dan 16 zijn en hun taalvaardigheid in het Tsjechisch willen of moeten bewijzen. Het wordt erkend door de meeste Tsjechische en buitenlandse werkgevers en door sommige universiteiten en hogescholen. 

The Danish Agency for International Recruitment and Integration (SIRI)Deens

The Danish Agency for International Recruitment and Integration (SIRI), The Ministry for Foreigners and Integration, is in charge of the development and administration of the Danish language and citizenship tests nationwide. We develop Danish language tests for immigrants that measure Language proficiency at the CEFR-levels A1-minus to C1 and citizenship tests that are compulsory requirements for obtaining e.g. open-ended residence permit or citizenship. We also supervise language provision by local authorities, language centres conducting teaching and testing of Danish as a Second Language, language teachers of Danish as a Second Language and other external stakeholders.

For more information, visit: https://danskogproever.dk/

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal Nederlands

The Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT), or Certificate of Dutch as a Foreign Language, is a project commissioned by the Taalunie (the Dutch Language Union). The CNaVT exams are developed at the Centre for Language and Education of KU Leuven, the University of Leuven and the Radboud University Nijmegen.

CNaVT operates under the auspices of the Nederlandse Taalunie. This intergovernmental organisation aims to strengthen the international position of the Dutch language by creating an infrastructure for a joint language policy, and by integrating the Dutch speaking people in the Netherlands and Suriname with the Dutch speaking (Flemish) community in Belgium.

The CNaVT certifies language proficiency of Dutch as a foreign language worldwide, using task based and domain specific exams related to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The CNaVT exams are organized all around the world for (young) adults who want to prove their language proficiency in Dutch with an internationally recognized certificate.

Cambridge Assessment English
Engels

Als onderdeel van de University of Cambridge helpen we miljoenen mensen Engels te leren en hun vaardigheden te bewijzen. Voor ons is Engels leren meer dan toetsen en scores. Het gaat over durven communiceren, rijke ervaringen opdoen en kansen krijgen. Met de juiste ondersteuning wordt taal leren een boeiende reis. Wij zijn er voor de leerders, bij elke stap die ze zetten

Wij bieden certificaten en toetsen voor leerders en docenten van het Engels die wereldwijd tot de top behoren: Cambridge English-diploma's, Linguaskill, IELTS, Cambridge English Teaching. Onze certificaten en toetsen worden wereldwijd erkend en tonen aan over welke taalvaardigheid in het Engels de leerder beschikt om te kunnen communiceren in de echte wereld.

LanguageCert Engels

LanguageCert – an innovative Ofqual regulated Awarding Organisation – develops and delivers high-quality, internationally recognised language exams that enhance the career, education and life opportunities of individuals worldwide. In LanguageCert, we assess language skills through a variety of delivery methods, where exams can be taken οnline with remote, live proctoring, or at a test centre in computer or paper-based format. Our remote online delivery offers greater access to testing as it is available from anywhere in the world, every day 24/7. Approved by the UK Home Office, LanguageCert delivers reliable and high-quality SELT exams covering all visa type requirements to live, work or study in the UK. Our exams portfolio is also accepted worldwide as evidence of English language proficiency, by an ever-growing number of universities and organisations in over 90 countries.

LanguageCert is part of the PeopleCert group which has delivered more than 7 million exams to date in over 200 countries and has been a pioneer in Online (live) proctored exams, since 2013. The language certification business represents the company's fastest developing area of operations, growing annually by 50% on average over the last 3 years. Currently, more than 500,000 candidates are preparing to take a LanguageCert exam globally, with Chinese, South Asian and European markets leading in candidature.

Trinity College London Engels

Trinity College London is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling die toetsen aanbiedt en certificaten aan anderstaligen die Engels leren (ESOL) en aan docenten die Engels doceren (TESOL) aan leerders die het Engels niet als moedertaal hebben, alsook voor muziek, voordracht en drama in het Verenigd Koninkrijk, in Europa en wereldwijd.

Education and Youth Board (Harno)
Estisch

The Education and Youth Board (Harno) is a government agency of the Ministry of Education and Research that deals with the implementation of Estonian education and youth policy. Our goal is to offer Estonian people high-quality, modern, and equally accessible educational opportunities. We are organizing national and International exams, tests and studies for collecting objective and comparative data on Estonian education. The Estonian language proficiency examinations are used to test the knowledge of Estonian as the official language. Proficiency examinations (offered at four levels – CEFR A2, B1, B2, C1) are intended for those who wish to apply for citizenship of the Republic of Estonia and/or in whose position it is required to prove the level of proficiency in the Estonian language.

Jyväskylän yliopisto ja Opetushallitus Fins

Yleiset kielitutkinnot, het Nationale Certificaat voor Taalvaardigheid, is een toetssysteem voor volwassenen dat toetsen in meerdere talen bevat, waaronder het Fins. De Toets Fins als Tweede Taal is ontwikkeld om een antwoord te bieden op de vraag naar de evaluatie van de taalvaardigheid in het Fins van een groeiend aantal immigranten en vluchtelingen. De ontwikkeling van het nationale certificaat is een samenwerking zonder winstoogmerk tussen de University of Jyväskylä en het Finse Nationale Agentschap voor Onderwijs die beleidsmakers, leerkrachten en schoolleiders ondersteuning biedt voor onderwijsontwikkeling, evaluatie en informatie.

France Éducation international (FEI)
Frans

France Éducation international (FEI) is part of the French Ministry of Education and offers French language training courses for teachers and teacher trainers in French as a foreign language. It also helps in the development of educator's websites and portals; offers DELF and DALF, two official diplomas for foreigners in French as a foreign language; and offers TCF, a standardised test, open to all candidates, designed to evaluate their current skills in French. FEI has expertise in the design of training courses for foreign educational administrators, supports foreign language teaching and international and bilingual classes in France, and organises exchange and language assistants programmes.

Le français des affaires

Frans

Le français des affaires / French for Business is part of the educational group of CCI Paris Ile-de-France. Its activity focuses on professional communication skills for foreigners who use French in their activities and for French companies established abroad which require French speaking personnel. Le français des affaires offers general French language skills assessment via the Test d'évaluation de Français (TEF), along with business and professional French skills assessment through  a set of certificates, the Diplômes de français professionnel / Diplomas in French for Professions.

Xunta de Galicia Galicisch

Het Secretaría Xeral de Política Lingüística (SXPL), een afdeling van de Xunta de Galicia (de autonome regering van Galicië), stimuleert het gebruik van het Galicisch in Galicië en ontwerpt wetten die het Galicisch promoten. Er werd een toetssysteem voor volwassenen ontwikkeld om de communicatieve vaardigheden en linguïstische vaardigheden in het Galicisch te meten. Deze toetsen zijn bekend onder de naam CELGA  (Certificado de Lingua Galega en Certificate of Galician Language) en zijn onderverdeeld in vijf moeilijkheidsgraden.

AFU GmbH German 

AFU Privates Bildungsinstitut GmbH is the German member of the European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages. As a full member of the ECL Consortium, AFU GmbH is responsible for the construction and development of ECL language tests in German as well as the evaluation of candidates’ written responses.

The ECL German language examination is a monolingual, paper-based exam designed to assess general language proficiency at four CEFR levels: A2, B1, B2 and C1. The tests separately assess the four main language activities (reading, writing, listening and speaking) in life-like situations and contexts.

The ECL German examination is offered internationally, and the assessment is officially acknowledged and state-accredited within the Hungarian educational system by the Accreditation Board for Foreign Language Examinations.

Besides language test development, AFU GmbH facilitates integration courses and functions as a certified exam centre for ECL language exams. In 2005, the institution was approved by the German Federal Office for Migration and Refugees.

TestDaF-Institut Duits

The TestDaF-Institut belongs to g.a.s.t. (Society for Academic Study Preparation and Test Development), a registered non-profit association affiliated to the University of Hagen and the Ruhr-University Bochum. The institute conducts research in language testing, provides consultancy, and offers training workshops in language test development and performance assessment. Further core tasks include developing, implementing, and evaluating the TestDaF (Test of German as a Foreign Language). The TestDaF is used for admissions purposes at institutions of higher education in Germany. Currently, there are two TestDaF versions, paper-based and web-based. Further tests offered by g.a.s.t. are the onSET, an internet-delivered placement test measuring general language proficiency (German, English), and the TestAS (Test for Academic Studies), a scholastic aptitude test used by universities to assess the suitability of candidates for studies of higher education in specific subjects. g.a.s.t. also runs the e-learning platform Deutsch-Uni Online (DUO), offering German language courses and optional tutorial support at the CEFR levels A1-C1.

ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) Duits

ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) werd opgericht in 1994 door de bevoegde Oostenrijkse instanties. Het is een internationaal erkend toets- en evaluatiesysteem voor Duits als vreemde en als tweede taal. Momenteel worden de ÖSD-toetsen in meer dan 400 ÖSD-exameninstellingen over de hele wereld georganiseerd.

ÖSD-toetsen zijn beschikbaar voor de niveaus A1 tot C2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK). ÖSD ziet zichzelf als een communicatiegericht toetssysteem dat taalvaardigheid in de vreemde de taal evalueert in levensechte situaties.

In het Duits bestaan meerdere varianten. Daarom houdt ÖSD rekening met de standaardvarianten van het Duits die gesproken worden in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland. Dit betekent dat vooral de receptieve taken (lees- en luistervaardigheid) gebaseerd zijn op teksten uit deze drie Duitssprekende landen.

Goethe-Institut Duits

The Goethe-Institut is the cultural institute of the Federal Republic of Germany with a global reach. With our network of Goethe-Instituts, Goethe Centres, cultural societies, reading rooms as well as exam and language learning centres, we have been the first point of contact for many with Germany for over seventy years.

Our examinations cover all levels of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR): starting at A1 for beginners to C2 for the most advanced language learners. Our examinations are offered in more than 500 centres worldwide. Since 2019 we also carry out digital exams at selected examination centres.

The certificates of the Goethe-Institut are accepted as evidence of German language skills by employers and educational institutions in many countries throughout the world. They are used for assessing German language competence in the context of migration and integration, family reunion and citizenship application.

telc GmbH Duits

telc gGmbH is een deskundige en ervaren partner voor gestandaardiseerde toetsmethoden en biedt taaltoetsen van hoge kwaliteit. De taaltoetsen van telc zijn gerelateerd aan het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK). Wij bieden meer dan 80 toetsen in 10 talen. De taaltoetsen van telc zijn beschikbaar voor verschillende domeinen:

  • algemeen gebruik: voor wie de vreemde taal vooral privé wilt gebruiken
  • onderwijs: voor scholen en universiteiten
  • werk: werkgerelateerde en gespecialiseerde certificaten voor wie de taal nodig heeft op de werkvloer of om carrière te maken
  • migratie: certificaten tweede taal als wettelijk bewijs voor het aanvragen van een visum, verblijfsvergunning en staatsburgerschap

telc gGmbH is een dochteronderneming van Der Deutsche Volkshochschul-Verband e.V. (DVV).

The Foreign Language Centre, University of Pécs Hungarian 

The Foreign Language Centre at the University of Pécs, Hungary, constructs the ECL tests in Hungarian language and organises the administration of the exams worldwide. The exam measures general written and oral language ability used in everyday discourse based on the achievement of communicative goals at varying degrees of complexity, in line with the scopes and topics recommended by the CEFR. The Foreign Language Centre offers the ECL exams at four levels (CEFR A2, B1, B2, C1).

The Centre is responsible for assessing and providing certification of students’ knowledge of Hungarian. The official certificates of Hungarian as a foreign language are valid for enrolment in Hungarian universities and colleges. Among the examination sites there are universities, Hungarian Culture Centres, heritage language schools and other educational institutions. The Foreign Language Centre is involved in conducting research in Hungarian as a foreign language, training item writers and oral assessors, and providing in-service teacher training courses.

The Centre for Irish Language: Research, Teaching and Testing, National University of Ireland Maynooth Iers

Het Centre for Irish Language Research, Teaching and Testing at the National University of Ireland (NUI) Maynooth doet onderzoek naar taaltoetsing, het doceren van Iers, taalbeleid, meertaligheid en corpuslinguïstiek. Het biedt hulp bij het leren van de Ierse taal op universitair niveau en voor een breder publiek, zowel nationaal als internationaal en biedt een aantal Ierse taalprogramma's die voorbereiden op het behalen van een NUI-diploma. Het beheert en leidt het Teastas Eorpach na Gaeilge (teg)-toetssysteem. 

CVCL, Università per Stranieri Perugia Italiaans

De Faculteit Italiaanse Taal en Cultuur van de Università per Stranieri di Perugia biedt een brede waaier aan cursussen in de Italiaanse taal en cultuur voor studenten, ook voor specialisaties, opfrissing en postdoctorale studies. De afdeling die binnen de universiteit bevoegd is voor certificering heeft een toetssysteem bestaande uit vijf niveaus ontwikkeld om leerders te evalueren die Italiaans als vreemde taal studeren. Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van de afdeling is de ontwikkeling van vaardigheidstoetsen en het is ook bevoegd voor de implementatie van evaluatieprogramma's en voor zowel toegepast als theoretisch onderzoek.

Lituanistinių studijų katedra, Vilniaus universitetas, Lietuva Litouws

Het Departement Litouwse Studies aan de Vilniaus universitetas biedt lokale en internationale studenten een studieprogramma in Litouws als tweede of vreemde taal en in Litouwse cultuur. Het departement focust op de ontwikkeling van een methodologie, ontwikkelt syllabi en schrijft tekstboeken en de toetsgroep ontwikkelt toetsen en is betrokken bij het doceren en toetsen van het Litouws als vreemde taal binnen het ALTE-referentiekader. Daarnaast traint het itemschrijvers en toetsafnemers en geeft het opleidingen aan leerkrachten.

Institut National des Langues Luxemburgs

The Institut National des Langues (INL), established by the Ministry of Education, promotes both the national and foreign languages through the organisation of courses for adults and young adults. In order to meet the demand for language instruction in Luxembourg, where nearly half of the population comes from abroad, the INL provides language teaching for general and vocational purposes, and is responsible for the organisation of examinations and the certification of communicative competence in Luxembourgish.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Noors

The Norwegian Directorate for Higher Education and Skills (HK-dir) is responsible for language and knowledge of society education for adult immigrants. We develop curricula and tests of Norwegian language and knowledge of society.

The Norwegian Language Test (Norskprøven) is developed by the Department of Norwegian Language Tests at HK-dir. The test has four independent parts: reading, listening, writing, and speaking. The first three of these are digital. The test covers the CEFR levels A1-B2 and is used as the final exam for the introductory language courses for immigrants. The test is also taken by people who need to document their language skills for education, work or citizenship. In addition, we offer a C1-level test (Norskprøven C1 – høyere akademisk nivå). This test has two parts, each integrating two skills: reading and speaking, and listening and writing.

Uniwersytet Jagiellonski
Pools

Het Centrum voor Poolse taal en Cultuur van de Uniwersytet Jagiellonski biedt academische programma's voor het doceren van Pools als vreemde taal aan studenten van de Faculteit voor Poolse Studies en cursussen Poolse taal en cultuur aan buitenlandse studenten. Het centrum was nauw betrokken bij de beginfase van de ontwikkeling van het toetssysteem voor Pools als vreemde taal, een opdracht van het Poolse Ministerie van Onderwijs en Sport. Dit systeem voorziet in taalvaardigheidstoetsen voor drie niveaus.


 Portugees

Portuguese was represented in ALTE by the University of Lisbon's Department of Portuguese Language and Culture from 1990 to 1997. In 1998, CAPLE-ULisboa was founded in the School of Arts and Humanities of the University of Lisbon. CAPLE-ULisboa is involved in the production and delivery of the CEFR six level examinations and for the validation of the candidates' performances. CAPLE-ULisboa runs a net of examination centres located in various organisations. Portuguese exams are administered in three international sessions.

BBU-RCI consortium voor het toetsen van Roemeens als vreemde taal

Roemeens

The Department of Romanian language, culture and civilization is part of the Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University in Cluj-Napoca and it has educated and assessed students in Romanian as a foreign language (RFL) for more than 40 years. The Romanian Cultural Institute in Bucharest serves, through its numerous centres as a true ambassador of our language and culture.

The two institutions have created the BBU-RCI Consortium for Testing Romanian as a Foreign Language, offering examinations in the levels A1, A2, B1, B2, C1, C2, linked to the CEFR. They test oral and written receptive and productive abilities, including also a component of elements of communication construction (grammar and vocabulary).   

Univerza v Ljubljani Sloveens

The Centre for Slovene as a Second and Foreign Language, which operates under the auspices of the Department of Slovene Studies at the Faculty of Arts, University of Ljubljana, is the central organisation in the field of Slovene as a second and foreign language. The Centre’s activities comprise among others: teaching Slovene as a L2 and FL (adult learners as well as young learners) in Slovenia and abroad, assessing and certifying Slovene as a L2 and FL and developing methodology of teaching and testing, training of teachers, examiners, item writers, publishing course books, etc.

Instituto Cervantes
Spaans

De Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE), in 1988 gecreëerd door het Ministerie van Onderwijs (Koninklijk Besluit 826/88), zijn officiële diploma's die de graad van vaardigheid en beheersing van het Spaans certificeren. Zij worden uitgereikt door het Instituto Cervantes in naam van het Spaanse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport. Het Instituto Cervantes is bij Koninklijk Besluit (KB 1137/2002) bevoegd om de administratieve en de financiële aspecten van DELE te beheren. Het Instituto Cervantes is een staatsorganisatie die de Spaanse taal en cultuur promoot in het buitenland. Zij is verantwoordelijk voor de wereldwijde afname van de DELE-toetsen.

De DELE-toetsen zijn ontwikkeld aan de hand van de richtlijnen van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Talen (ERK) en de Handleiding voor de ontwikkeling van taaltoetsen van de Raad van Europa.

Universidad de Salamanca
Spaans

Cursos Internacionales van de Universidad de Salamanca werkt samen met het Instituto Cervantes bij de ontwikkeling van toetsmaterialen die nodig zijn voor de Diplomas de Español como Lengua Extranjera  (DELE) en is ook verantwoordelijk voor de evaluatie van de DELE-toetsen die wereldwijd worden afgelegd.

In 2015 ontwikkelde de Universidad de Salamanca de Servicio internacional de evaluación de la lengua española (SIELE), een elektronisch certificeringssysteem om het niveau te bepalen waarop het Spaans wordt beheerst.Het werkt op dit project samen met het Instituto Cervantes, de Universidad Nacional Autónoma de México en de Universidad de Buenos Aires.

Cursos Internacionales ontwikkelde ook de LanguageCert USAL esPro-toets, een Spaans certificeringssyteem om te bepalen wat het niveau van beheersing in het Spaans is voor professionele doeleinden. Het wordt wereldwijd afgenomen door de technische partner PeopleCert, via zijn affiliatie LanguageCert.

Stockholms universitet Zweeds

Stockholm University is represented by two national tests. The Department of Swedish Language and Multilingualism at Stockholm University is responsible for producing, developing and implementing Tisus (Test in Swedish for university studies) at the request of the Swedish government. Tisus replaced the former Rikstestet in 1997. The test is taken by approximately 1,200 candidates a year all over the world for admission to higher education in Sweden.

The National Test of Swedish for Adult Immigrants (Sfi-provet) has been given since 1996 on behalf of the National Agency for Education. It is produced and developed at the Department of Language Education at Stockholm University. The test is taken all over Sweden by approximately 60 000 candidates a year and it covers three different levels of language proficiency, from beginners to intermediate.

Yunus Emre Enstitüsü Turkish 

Yunus Emre Institute (YEE), the cultural institution of the Republic of Türkiye, was established as a public foundation in 2007 and started operating in 2009 with the aims of building connections between Turkey and other countries, increasing awareness of Turkish culture, supporting the learning of the Turkish language and stimulating greater exchange in the fields of arts, culture, science and education. The Institute, named after the famous 13th century Turkish Sufi Poet Yunus Emre, has 64 branches in 53 countries and 100 contact points in 50 countries as of January 2022. Since 2013, the Exam Centre of the YEE has launched a CEFR-based international examination called “Türkçe Yeterlik Sınavı” (TYS) in accordance with the proficiency definitions and standards of The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The four language skills (reading, writing, listening, and speaking) are assessed in the TYS. The exam fulfills the objective of measuring and documenting the Turkish language proficiency of individuals who learn Turkish as a foreign or second language. 

For more information: www.yee.org.tr

Ministry of National Education, Türkiye

(MoNE)


Turkish  The Ministry of National Education (MoNE) is the main authority in education in Türkiye and is a state institution responsible for all educational activities. With a long history, the primary mission of MoNE is to adopt a constantly evolving approach in education and teaching. Since its establishment, MoNE has been shaping the Turkish education system, providing contemporary and high-quality education to students, and carrying out various studies to train individuals who will compete at national and international levels. One of these studies is the Test of Turkish Four Skills (TDBS), which aims to preserve and promote the Turkish language. TDBS measures the Turkish language proficiency of adults learning Turkish as a foreign language and defines the Turkish language proficiency levels of candidates.
Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru Welsh

WJEC-CBAC is momenteel de grootste aanbieder van onderwijsdiensten in Wales zoals toetsen voor scholen, opleidingen voor leerkrachten en assistenten en de samenstelling van materialen voor het leren en doceren van het Welsh. WJEC-CBAC reikt vier certificaten uit, vooral aan volwassenen die het Welsh als tweede taal leren, in een reeks die 'Defnyddio'r Gymraeg' of 'Using Welsh' wordt genoemd.


 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2024 | French Translation © France Éducation International 2024 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2024 | Dutch Translation © CNaVT 2024 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2024 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2024 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2024 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2024

Beheerd door Wild Apricot Membership Software