Onze volwaardige leden


ALTE Full Members are institutions that produce language tests in an official language of the country where the institution is established. This includes both spoken and sign languages. In order to become ALTE Members, they must undergo a strict ALTE audit of at least one of their qualifications, and success in an audit results in a Q-Mark being awarded for that (those) qualification(s). To check which qualifications have the Q-Mark, please see the ALTE Framework on our Bronnenpage.

 Organisatie

Taal 

Beschrijving

Eusko Jaurlaritza Baskisch

Eusko Jaurlaritza, onderdeel van de Baskische regering, is verantwoordelijk voor een aantal programma's die ontwikkeld werden om de Baskische taal te promoten in het regionale onderwijssysteem. Zij organiseert opleidingen voor leerkrachten zodat zij het Baskisch als onderwijstaal kunnen gebruiken en kent subsidies toe voor het ontwikkelen van lesmateriaal in het Baskisch. Eusko Jaurlaritza organiseert de internationale algemene Baskische taaltoets Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) en andere toetsen in het Baskisch voor leerkrachten.

Nafarroako Gobernua

Baskisch

De Baskische taaldienst is onderdeel van het departement onderwijs van de regering van Navarra. Het promoot de Baskische taal en cultuur in het onderwijs en is verantwoordelijk voor de afname van de toetsen in Navarra sinds 1985, alsook voor de ontwikkeling van lesmaterialen in het Baskisch en opleidingen voor leerkrachten. EGA is bevoegd voor de certificering van communicatieve vaardigheden. Het keurt de procedures goed die gevolgd moeten worden voor toetssamenstelling, afname, score en communicatie en publiceert materialen en beantwoord vragen van gebruikers.

Departement voor Taal Doceren en Internationale Studenten, Universiteit van Sofia St.-Kliment Ohridski

Bulgaars

Het Departement voor Taal Doceren en Internationale Studenten (DLTIS) van de Sofia Universiteit St.-Kliment Ohridski voorziet cursussen in de Bulgaarse taal en cultuur voor buitenlandse studenten die in het land wonen of het staatsburgerschap willen verwerven en leidt ook vertalers op. DLTIS biedt drie soorten toetsen aan in het Bulgaars: de Standaardtoets Bulgaars als vreemde taal; Zakelijk Bulgaars en Bulgaars voor studenten.

Generalitat de Catalunya Catalaans De Generalitat de Catalunya heeft, als een van de doelen van haar taalbeleid, een systeem van toetsing en certificering in de Catalaanse taal aan de hand van toetsen. Zij implementeert haar taalbeleid met twee officiële instanties: met de Direcció General de Política Lingüística, deel van het Ministerie van Cultuur van Catalonië, en buiten de Catalaanssprekende regio met het Institut Ramon Llull. Het Direcció General is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van programma's met cursussen Catalaans voor volwassenen en ondersteunt het leren en gebruiken van het Catalaans. Het Institut Ramon Llull is een consortium, waarvan het voornaamste lid de Generalitat de Catalunya is. Die promoot de studie en het doceren van de Catalaanse taal aan universiteiten en andere onderwijsinstellingen over de hele wereld. Het instituut is verantwoordelijk voor de evaluatie en het uitreiken van certificaten aan studenten die hun kennis van het Catalaans willen bewijzen in een regio waar geen Catalaans wordt gesproken.
Univerzita Karlova Tsjechisch

Aan de Univerzita Karlova in Praag organiseert het Instituut voor Taal en Voorbereidende Studies (ILPS) Tsjechische taalinstructie en toetsing voor buitenlanders in de vorm van taalcursussen, afstandsonderwijs, onderzoek en professionele activiteiten zoals het schrijven van tekstboeken en opleidingen voor leerkrachten. Het Certificaat voor Tsjechisch dat door ILPS wordt uitgereikt werd niet alleen voor de studenten van de Univerzita Karlova ontwikkeld, maar ook voor buitenlanders die ouder dan 16 zijn en hun taalvaardigheid in het Tsjechisch willen of moeten bewijzen. Het wordt erkend door de meeste Tsjechische en buitenlandse werkgevers en door sommige universiteiten en hogescholen. 

De Deense Onderwijs- en Toetsafdeling Deens

De Deense onderwijs- en Toetsafdeling maakt deel uit van het Ministerie voor Buitenlanders en Inburgering en is bevoegd voor de ontwikkeling en de nationale afname van de Toets Deense taal en staatsburgerschap. Wij ontwikkelen Deense taaltoetsen die taalvaardigheid meten op de ERK-niveaus A1 tot C1 en toetsen voor inburgering die verplicht zijn om bv. in aanmerking te komen voor een permanente verblijfsvergunning of voor staatsburgerschap. Wij superviseren ook leerkrachten die Deens doceren als tweede taal, taalcentra en gemeenten die afnames organiseren en andere externe belanghebbenden.

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal Nederlands

Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) is een project van de Taalunie. De CNaVT-examens worden ontwikkeld aan het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van KU Leuven.

CNaVT staat onder toezicht van de Taalunie. Deze intergouvernementele organisatie wil de internationale positie van het Nederlands versterken door een infrastructuur te creëren voor een gezamenlijk taalbeleid en door de Nederlands sprekende inwoners van Nederland, Suriname en België met elkaar te verbinden.

CNaVT ontwikkelt vaardigheidstoetsen Nederlands als vreemde taal, ontwikkelt en onderhoudt een databank met toetsen en toetstaken die door leerkrachten Nederlands als vreemde taal kunnen worden gebruikt en doet onderzoek zodat zij haar toetsen wetenschappelijk kan blijven onderbouwen.

Interuniversitair Testing Consortium (IUTC) Nederlands

Het Interuniversitair Testing Consortium (IUTC) is samengesteld uit 5 universitaire taalcentra in Vlaanderen. IUTC ontwikkelt, organiseert de afname en evalueert toetsen die gerelateerd zijn aan het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) en heeft een curriculum-onafhankelijk toetsysteem gecreëerd om het Engels en Nederlands te toetsen.

Een van de IUTC-toetsen is ITNA (Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen). Deze werd ontwikkeld als een high-stakes toelatingstoets voor de B2- en C1-niveaus die vereist zijn voor hoger onderwijs in Vlaanderen.

Cambridge Assessment English
Engels

Als onderdeel van de University of Cambridge helpen we miljoenen mensen Engels te leren en hun vaardigheden te bewijzen. Voor ons is Engels leren meer dan toetsen en scores. Het gaat over durven communiceren, rijke ervaringen opdoen en kansen krijgen. Met de juiste ondersteuning wordt taal leren een boeiende reis. Wij zijn er voor de leerders, bij elke stap die ze zetten

Wij bieden certificaten en toetsen voor leerders en docenten van het Engels die wereldwijd tot de top behoren: Cambridge English-diploma's, Linguaskill, IELTS, Cambridge English Teaching. Onze certificaten en toetsen worden wereldwijd erkend en tonen aan over welke taalvaardigheid in het Engels de leerder beschikt om te kunnen communiceren in de echte wereld.

Trinity College London Engels

Trinity College London is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling die toetsen aanbiedt en certificaten aan anderstaligen die Engels leren (ESOL) en aan docenten die Engels doceren (TESOL) aan leerders die het Engels niet als moedertaal hebben, alsook voor muziek, voordracht en drama in het Verenigd Koninkrijk, in Europa en wereldwijd.

Innove Estisch

De stichting INNOVE biedt Estische taaltoetsen aan die ontwikkeld werden voor kandidaten die afgestudeerd zijn aan niet-Estse secundaire scholen en die in Estland willen werken of het Estse staatsburgerschap willen verwerven.Taaltoetsen voor vier niveaus worden gratis aangeboden.

Jyväskylän yliopisto ja Opetushallitus

Fins

Yleiset kielitutkinnot, het Nationale Certificaat voor Taalvaardigheid, is een toetssysteem voor volwassenen dat toetsen in meerdere talen bevat, waaronder het Fins. De Toets Fins als Tweede Taal is ontwikkeld om een antwoord te bieden op de vraag naar de evaluatie van de taalvaardigheid in het Fins van een groeiend aantal immigranten en vluchtelingen. De ontwikkeling van het nationale certificaat is een samenwerking zonder winstoogmerk tussen de University of Jyväskylä en het Finse Nationale Agentschap voor Onderwijs die beleidsmakers, leerkrachten en schoolleiders ondersteuning biedt voor onderwijsontwikkeling, evaluatie en informatie.

Centre international d'études pédagogiques Frans

Het Centre international d'études pédagogiques (CIEP) maakt deel uit van het Franse Ministerie van Onderwijs en biedt Franse taaltrainingen aan voor leerkrachten en leerkrachtenopleiders Frans als vreemde taal. Het ondersteunt ook de ontwikkeling van websites en startpagina's voor onderwijskundigen en biedt DELF en DALF aan, twee officiële diploma's voor buitenlanders die het Frans als een vreemde taal leren. Daarnaast biedt het ook TCF, een gestandaardiseerde toets die voor iedereen toegankelijk is en ontwikkeld werd om de taalvaardigheid in het Frans te meten. CIEP heeft expertise in het ontwikkelen van opleidingen voor buitenlands onderwijzend personeel, ondersteunt het doceren van vreemde talen en internationale en tweetalige klassen in Frankrijk en organiseert uitwisseling en programma's voor taalassistenten.

Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France

Frans

Le français des affaires / French for Business focuses on professional communication skills for foreigners who use French in their activities and for French companies established abroad which require French speaking personnel. Le français des affaires offers general French language skills assessment via the Test d'évaluation de Français (TEF), along with business and professional French skills assessment through  a set of certificates, the Diplômes de français professionnel / Diplomas in French for Professions.

Xunta de Galicia Galicisch

Het Secretaría Xeral de Política Lingüística (SXPL), een afdeling van de Xunta de Galicia (de autonome regering van Galicië), stimuleert het gebruik van het Galicisch in Galicië en ontwerpt wetten die het Galicisch promoten. Er werd een toetssysteem voor volwassenen ontwikkeld om de communicatieve vaardigheden en linguïstische vaardigheden in het Galicisch te meten. Deze toetsen zijn bekend onder de naam CELGA  (Certificado de Lingua Galega en Certificate of Galician Language) en zijn onderverdeeld in vijf moeilijkheidsgraden.

TestDaF-Institut Duits

Het TestDaF-Institut behoort tot g.a.s.t. (Vereniging voor Academische Studievoorbereiding en Toetsontwikkeling), een geregistreerde vereniging zonder winstoogmerk, en is verbonden aan de FernUniversität in Hagen en de Ruhr-Universität Bochum. De belangrijkste taken van het TestDaF-Institut omvatten de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van TestDaF (Toets Duits als Vreemde Taal). TestDaF wordt gebruikt om toegang te verlenen tot hoger onderwijs in Duitsland en behoort tot de toetsenreeks van het Goethe-Institut. Jaarlijks leggen ongeveer 45 000 kandidaten TestDaF af om hun taalvaardigheid te bewijzen. Andere toetsen van g.a.s.t. zijn onSET, een toetssysteem dat via internet wordt aangeboden en de algemene taalvaardigheid meet (Duits, Engels) en TestAS (Toets voor Academische Studies), een academische vaardigheidstest die door universiteiten wordt gebruikt om na te gaan of een kandidaat geschikt is voor een specifieke opleiding in het hoger onderwijs.

ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) Duits

ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) werd opgericht in 1994 door de bevoegde Oostenrijkse instanties. Het is een internationaal erkend toets- en evaluatiesysteem voor Duits als vreemde en als tweede taal. Momenteel worden de ÖSD-toetsen in meer dan 400 ÖSD-exameninstellingen over de hele wereld georganiseerd.

ÖSD-toetsen zijn beschikbaar voor de niveaus A1 tot C2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK). ÖSD ziet zichzelf als een communicatiegericht toetssysteem dat taalvaardigheid in de vreemde de taal evalueert in levensechte situaties.

In het Duits bestaan meerdere varianten. Daarom houdt ÖSD rekening met de standaardvarianten van het Duits die gesproken worden in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland. Dit betekent dat vooral de receptieve taken (lees- en luistervaardigheid) gebaseerd zijn op teksten uit deze drie Duitssprekende landen.

Goethe-Institut Duits

Het Goethe-Institut is het nationale culturele instituut van Duitsland. Onze doel is om de studie van het Duits als vreemde taal te promoten en om internationale culturele uitwisseling aan te moedigen. Onze toetsen zijn gerelateerd aan de niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) en gaan van A1 voor beginners tot C2 voor taalvaardigheid op het hoogste niveau. Jaarlijks nemen er ongeveer 435 000 mensen deel aan deze toetsen in meer dan 500 centra verspreid over de hele wereld. Zij worden aanvaard als bewijs van taalvaardigheid in het Duits door werkgevers en instellingen voor hoger onderwijs in veel landen over de hele wereld. Zij worden gebruikt om de taalvaardigheid in het Duits te evalueren in de context van migratie en inburgering, familiehereniging en de aanvraag tot staatsburgerschap.

telc GmbH Duits

telc gGmbH is een deskundige en ervaren partner voor gestandaardiseerde toetsmethoden en biedt taaltoetsen van hoge kwaliteit. De taaltoetsen van telc zijn gerelateerd aan het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK). Wij bieden meer dan 80 toetsen in 10 talen. De taaltoetsen van telc zijn beschikbaar voor verschillende domeinen:

  • algemeen gebruik: voor wie de vreemde taal vooral privé wilt gebruiken
  • onderwijs: voor scholen en universiteiten
  • werk: werkgerelateerde en gespecialiseerde certificaten voor wie de taal nodig heeft op de werkvloer of om carrière te maken
  • migratie: certificaten tweede taal als wettelijk bewijs voor het aanvragen van een visum, verblijfsvergunning en staatsburgerschap

telc gGmbH is een dochteronderneming van Der Deutsche Volkshochschul-Verband e.V. (DVV).

ELTE Origó Taalcentrum Hongaars

Origó Taalcentrum is een commercieel instituut van Eötvös Loránd University (ELTE). Het focust op de afname van toetsen en taal leren. Het ligt in Boedapest en beschikt over een nationaal netwerk dat toetsen afneemt in de grootste universiteiten van het land en in andere onderwijsinstellingen.Een van de kerntaken van de organisatie is het standaardiseren van de evaluatie van de Hongaarse taal en cultuur in het kader van het moderne toetssysteem.

The Foreign Language Centre, University of Pécs Hungarian 

The Foreign Language Centre at the University of Pécs, Hungary, constructs the ECL tests in Hungarian language and organises the administration of the exams worldwide. The exam measures general written and oral language ability used in everyday discourse based on the achievement of communicative goals at varying degrees of complexity, in line with the scopes and topics recommended by the CEFR. The FLC offers the ECL exams at four levels (CEFR A2, B1, B2, C1).

The Centre is responsible for assessing and providing certification of students’ knowledge of Hungarian. The official certificates of Hungarian as a foreign language are valid for enrolment in Hungarian universities and colleges. Among the examination sites there are universities, Hungarian Culture Centres, heritage language schools and other educational institutions. The Foreign Language Centre is involved in conducting research in Hungarian as a foreign language, training item writers and oral assessors, and providing in-service teacher training courses.

The Centre for Irish Language: Research, Teaching and Testing, National University of Ireland Maynooth Iers

Het Centre for Irish Language Research, Teaching and Testing at the National University of Ireland (NUI) Maynooth doet onderzoek naar taaltoetsing, het doceren van Iers, taalbeleid, meertaligheid en corpuslinguïstiek. Het biedt hulp bij het leren van de Ierse taal op universitair niveau en voor een breder publiek, zowel nationaal als internationaal en biedt een aantal Ierse taalprogramma's die voorbereiden op het behalen van een NUI-diploma. Het beheert en leidt het Teastas Eorpach na Gaeilge (teg)-toetssysteem. 

CVCL, Università per Stranieri Perugia Italiaans

De Faculteit Italiaanse Taal en Cultuur van de Università per Stranieri di Perugia biedt een brede waaier aan cursussen in de Italiaanse taal en cultuur voor studenten, ook voor specialisaties, opfrissing en postdoctorale studies. De afdeling die binnen de universiteit bevoegd is voor certificering heeft een toetssysteem bestaande uit vijf niveaus ontwikkeld om leerders te evalueren die Italiaans als vreemde taal studeren. Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van de afdeling is de ontwikkeling van vaardigheidstoetsen en het is ook bevoegd voor de implementatie van evaluatieprogramma's en voor zowel toegepast als theoretisch onderzoek.

Lituanistinių studijų katedra, Vilniaus universitetas, Lietuva Litouws

Het Departement Litouwse Studies aan de Vilniaus universitetas biedt lokale en internationale studenten een studieprogramma in Litouws als tweede of vreemde taal en in Litouwse cultuur. Het departement focust op de ontwikkeling van een methodologie, ontwikkelt syllabi en schrijft tekstboeken en de toetsgroep ontwikkelt toetsen en is betrokken bij het doceren en toetsen van het Litouws als vreemde taal binnen het ALTE-referentiekader. Daarnaast traint het itemschrijvers en toetsafnemers en geeft het opleidingen aan leerkrachten.

Institut National des Langues Luxemburgs

Het Institut National des Langues (INL), opgericht door het Ministerie van Onderwijs, promoot de nationale en vreemde talen door het organiseren van cursussen voor (jong)volwassenen. Om een antwoord te kunnen bieden op de vraag naar taalonderwijs in Luxemburg, waar bijna een derde van de bevolking van buitenlandse oorsprong is, biedt het INL taalonderwijs voor algemene doeleinden en voor beroepsdoeleinden. Het is verantwoordelijk voor de organisatie van toetsen en de certificering van communicatieve vaardigheden in het Luxemburgs.

Skills Norway (Kompetanse Norge) Noors

Skills Norway behoort tot het Noorse Ministerie voor Onderwijs en Onderzoek. Skills Norway's hoofddoel is bij te dragen tot actief burgerschap, de inzet op de arbeidsmarkt te verbeteren en participatie in het onderwijs te verhogen. Skills Norway is bevoegd voor curriculum gerelateerde en pedagogische zaken die te maken hebben met het doceren van het Noors als tweede taal en de socioculturele oriëntatie van volwassen migranten.Skills Norway is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Norskprøven, de Noorse taaltoets. De toets meet op de ERK-niveaus A1, A2, B1, en B2.

Uniwersytet Jagiellonski
Pools

Het Centrum voor Poolse taal en Cultuur van de Uniwersytet Jagiellonski biedt academische programma's voor het doceren van Pools als vreemde taal aan studenten van de Faculteit voor Poolse Studies en cursussen Poolse taal en cultuur aan buitenlandse studenten. Het centrum was nauw betrokken bij de beginfase van de ontwikkeling van het toetssysteem voor Pools als vreemde taal, een opdracht van het Poolse Ministerie van Onderwijs en Sport. Dit systeem voorziet in taalvaardigheidstoetsen voor drie niveaus.


 Portugees

Het Departement Portugese Taal en Cultuur van de Universidade de Lisboa organiseert cursussen Portugese taal en cultuur voor anderstaligen. CAPLE (Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira) is betrokken bij de samenstelling, het aanbieden en de evaluatie van de toetsen. Het ondersteunt kandidaten en examinatoren in alle fases van het proces van toetsontwikkeling, doet onderzoek naar evaluatie en traint beoordelaars.

BBU-RCI consortium voor het toetsen van Roemeens als vreemde taal

Roemeens

Het Departement Roemeense Taal, Cultuur en Maatschappij maakt deel uit van de Faculteit Letteren van de Babeș-Bolyai Universiteit in Cluj-Napoca. Het doceert en evalueert al meer dan 40 jaar studenten die Roemeens als vreemde taal studeren. Het Institutul Cultural Român in Boekarest is door zijn grote aantal centra een echte ambassadeur van onze taal en cultuur.

De twee bovengenoemde instellingen hebben het BBU-RCI consortium voor het toetsen van Roemeens als vreemde taal vormgegeven en bieden toetsen voor de niveaus A1, A2, B1 en B2, gerelateerd aan het ERK. Zij toetsen de mondelinge en schriftelijke receptieve en productieve vaardigheden, waaronder ook elementen van communicatie (grammatica en woordenschat).    

Univerza v Ljubljana
Sloveens

Het Centrum voor Sloveens als Tweede/Vreemde Taal is onderdeel van het Departement Sloveense Studies van de Faculteit Letteren van de Univerza v Ljubljani.Het centrum biedt vijf programma's die internationaal onderzoek stimuleren, de Sloveens taal, literatuur en cultuur in het buitenland promoten en ontwikkelt onderwijsmethodologieën voor het doceren van het Sloveens als tweede/vreemde taal. Het centrum neemt Sloveense toetsen af en reikt officiële certificaten uit voor het Sloveens als tweede/vreemde taal die onder andere nodig zijn voor het verwerven van het Sloveens staatsburgerschap, het krijgen van een werkvergunning of om toegang te krijgen tot Sloveense universiteiten en hogescholen.

Het centrum ontwikkelt ook onderwijsprogramma's, bepaalt standaarden en organiseert examinator- en assistententrainingen.

Instituto Cervantes
Spaans

De Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE), in 1988 gecreëerd door het Ministerie van Onderwijs (Koninklijk Besluit 826/88), zijn officiële diploma's die de graad van vaardigheid en beheersing van het Spaans certificeren. Zij worden uitgereikt door het Instituto Cervantes in naam van het Spaanse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport. Het Instituto Cervantes is bij Koninklijk Besluit (KB 1137/2002) bevoegd om de administratieve en de financiële aspecten van DELE te beheren. Het Instituto Cervantes is een staatsorganisatie die de Spaanse taal en cultuur promoot in het buitenland. Zij is verantwoordelijk voor de wereldwijde afname van de DELE-toetsen.

De DELE-toetsen zijn ontwikkeld aan de hand van de richtlijnen van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Talen (ERK) en de Handleiding voor de ontwikkeling van taaltoetsen van de Raad van Europa.

Universidad de Salamanca
Spaans

Cursos Internacionales van de Universidad de Salamanca werkt samen met het Instituto Cervantes bij de ontwikkeling van toetsmaterialen die nodig zijn voor de Diplomas de Español como Lengua Extranjera  (DELE) en is ook verantwoordelijk voor de evaluatie van de DELE-toetsen die wereldwijd worden afgelegd.

In 2015 ontwikkelde de Universidad de Salamanca de Servicio internacional de evaluación de la lengua española (SIELE), een elektronisch certificeringssysteem om het niveau te bepalen waarop het Spaans wordt beheerst.Het werkt op dit project samen met het Instituto Cervantes, de Universidad Nacional Autónoma de México en de Universidad de Buenos Aires.

Cursos Internacionales ontwikkelde ook de LanguageCert USAL esPro-toets, een Spaans certificeringssyteem om te bepalen wat het niveau van beheersing in het Spaans is voor professionele doeleinden. Het wordt wereldwijd afgenomen door de technische partner PeopleCert, via zijn affiliatie LanguageCert.

Stockholms universitet Zweeds

Zweeds als vreemde/tweede taal wordt aan de Stockholms universitet al sinds 1947 gedoceerd, aan het Departement Zweedse Taal en Meertaligheid. Daarnaast leidt het Centrum voor Onderzoek en Tweetaligheid de Nationale Zweedse Test voor Volwassen Migranten (Sfi-provet). Zij doet dit sinds 1996 in opdracht van het Nationale Agentschap voor Onderwijs. Het Departement Zweedse Taal en Meertaligheid is verantwoordelijk voor het samenstellen, analyseren en ontwikkelen van Tisus (Toets Zweeds voor Universitaire Studies).

Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru Welsh

WJEC-CBAC is momenteel de grootste aanbieder van onderwijsdiensten in Wales zoals toetsen voor scholen, opleidingen voor leerkrachten en assistenten en de samenstelling van materialen voor het leren en doceren van het Welsh. WJEC-CBAC reikt vier certificaten uit, vooral aan volwassenen die het Welsh als tweede taal leren, in een reeks die 'Defnyddio'r Gymraeg' of 'Using Welsh' wordt genoemd.


Powered by Wild Apricot Membership Software