European Day of Languages Event

  • 26 september 2018
  • 15:00 - 16:00 uur
  • Brussel, België

De jaarlijkse Europese Dag van de Talen, dit jaar georganiseerd door EP-lid Michaela Šojdrová, in samenwerking met ALTE, zal plaatsvinden in Brussel op 26 september 2018. Het programma bestaat uit lezingen en netwerkmomenten.Dit jaar zal de de focus liggen op het uitbouwen van de internationale erkenning van taalcertificaten.

Wilt u deelnemen, contacteer dan het ALTE-secretariaat: secretariat@alte.org

Programma

Beheerd door Wild Apricot Membership Software