Training voor leerkrachten (TT)

Voorzitter

Annika Spolin

Toegankelijk voor: 

Iedereen die interesse heeft in dit domein.


Volgende bijeenkomst: 

donderdag 22 november, Salamanca, Spanje.

Registreer u voor dit evenement via de evenementenpagina.

De leden van de TT-SIG werken momenteel aan: 

  • Evaluatiegeletterdheid
  • Tertiaire leerkrachtentraining
  • Evaluatie van leerkrachten

Onze focus:

De leden van de leerkrachten trainer-SIG werken momenteel in deze drie domeinen:

  1. Evaluatiegeletterdheid: Wat zouden leerkrachten, ook van niet-taalvakken, moeten weten over taaltoetsing?
  2. Tertiaire leerkrachtentraining: Hoe trainen we leerkrachten in Europa en daarbuiten?
  3. Evaluatie van leerkrachten: Hoe testen we de kennis en competenties van taalleerkrachten?


Nieuws:

Het recente LAMI-forum Language and Assesment : Making the Connections in the Migration Context op 5 mei in Bologna omvatte ook een bijdrage van de Training voor leerkrachten-SIG. Onder de titel Language Courses and Teacher Training presenteerde Michaela Perlmann-Balme van het Goethe Institut, Duitsland, de resultaten van een bevraging die onder ALTE-leden werd georganiseerd. De voorbereiding en leiding was in handen van de de LAMI-SIG, de Training voor leerkrachten en Jonge leerders' SIG en er werd gefocust op de profielen van de leerkrachten die in een migratiecontext werken. De presentatie kan bekomen worden bij het ALTE-secretariaat.

Powered by Wild Apricot Membership Software