Menu
Inloggen


Diversiteit bevorderen

ALTE-leden toetsen 

                  24 talen 

afkomstig uit 21 Europese landen


en geassocieerde leden

vertegenwoordigen 16 andere talen

uit Europa en daarbuiten.


ALTE ondersteunt het leren, doceren en evalueren van alle talen, ook regionale talen en gebarentalen. ALTE's kwaliteitsstandaarden werden ontwikkeld met deze diversiteit in gedachten en kunnen zowel de grootste toetsinstellingen helpen als toetsinstellingen die slechts een aantal kandidaten per jaar evalueren. 

Alle talen tellen mee...

ALTE-leden en instellingsleden vertegenwoordigen heel uiteenlopende nationale en regionale talen, zoals 'grote' talen in Europa, maar ook veel kleine en minder vaak gesproken talen. Ons democratisch stemsysteem geeft hetzelfde gewicht aan alle talen (1 stem per instelling, ongeacht de taal die wordt vertegenwoordigd). Dit zorgt ervoor dat de belangen van alle talen ter harte worden genomen wanneer er beslissingen worden genomen binnen ALTE. 

... ook gebarentalen

Sinds 2012 erkent ALTE ook gebarentalen in haar beginselverklaring. Hoewel ALTE nog geen leden telt die een gebarentaal vertegenwoordigen, doen we er alles aan om gebruikers van gebarentalen en onderzoekers in onze discussies te betrekken. Het meest recente evenement in die zin was een panelgesprek over onderzoek naar toetsing in gebarentalen dat plaatsvond tijdens de 6e internationale ALTE-conferentie in Bologna (mei 2017). 

Eerlijkheid en kwaliteit voor iedereen

ALTE probeert te garanderen dat taaltoetsen eerlijk en kwalitatief zijn, ongeacht de taal die wordt getoetst of het aantal kandidaten dat de toets aflegt. Daarom heeft ALTE een uniek systeem voor kwaliteitsmanagement  (QMS) ontwikkeld voor toetsen voor om het even welke taal en omvang. ALTE-leden komen regelmatig samen om uitdagingen te bespreken waarmee hun organisaties geconfronteerd worden en hoe het kwaliteitsmanagementsysteem van ALTE kan helpen om ervoor te zorgen dat hun toetsen eerlijk en kwaliteitsvol zijn. 

Goede praktijkvoorbeelden delen in Europa

ALTE-evenementen bieden een uniek platform waar deskundigen die in heel verschillende contexten werken kunnen discussiëren over gemeenschappelijke bekommernissen over taaltoetsing. ALTE-evenementen worden in heel Europa georganiseerd, van Noorwegen tot Italië en van Portugal tot Litouwen. Wij willen zoveel mogelijk deskundigen bereiken. Tijdens ALTE-evenementen zijn er ook altijd presentaties van lokale deskundigen en organisaties. Dit helpt om de diversiteit aan talen en visies op de evaluatie van taal in het veld te bevorderen. 

 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2023 | French Translation © France Éducation International 2023 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2023 | Dutch Translation © CNaVT 2023 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2023 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2023 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2023 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2023

Beheerd door Wild Apricot Membership Software