Onze instellingsleden


ALTE Institutional Affiliates are organisations with an interest and active involvement in language testing. They are not full members, and the quality of their tests cannot be guaranteed. However, they aspire to meet high standards of quality in language assessment.

Organisatie

Beschrijving

Accademia Italiana di Lingua (AIL)

Italië

Accademia Italiana di Lingua (AIL), opgericht in het Italiaanse Florence in 1984, is een vereniging die toetsen en toetsmateriaal ontwikkelt voor leerders die Italiaans als vreemde taal studeren.Het biedt ook opleidingen voor leerkrachten en examinatoren.

De AIL-toetsen focussen op de volgende talige vaardigheden:lezen, schrijven, woordenschat en grammatica, luisteren en spreken.Jaarlijks organiseren 32 AIL-examencentra in Italië en in andere landen twee tot vier afnames, voor de niveaus A2 tot C2. Nieuw:A1 sinds januari 2015.

In Zwitserland bieden sommige managementopleidingen AIL-toetsen aan als onderdeel van hun eindexamens. Deze toetsen worden ook erkend door het Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)..

Alliance Française Paris Ile-de-France

France

Al meer dan een eeuw lang vormt Alliance Française een toonaangevend cultureel netwerk met 850 centra in 136 landen en houdt het zich wereldwijd bezig met het verspreiden van de Franse taal en Franstalige culturen.

Omdat het in Frankrijk het belangrijkste centrum voor het doceren van Frans als vreemde taal is, concentreert Alliance Française Paris Ile-de-France zich op het aanbieden van dynamische lessen Frans aan jaarlijks ongeveer 10 000 studenten van 160 nationaliteiten. De school ligt in het hart van Parijs en is uitgerust met smartboards, een multimediacentrum en organiseert per maand meer dan 15 gratis culturele activiteiten.Een huisvestingsdienst helpt de studenten om hun verblijf te organiseren. Ons aanbod laat toe dat er flexibel kan gekozen worden voor groepslessen, privélessen en/of workshops, afhankelijk van de vraag. Het is mogelijk om elke maandag een lessenreeks te beginnen, het hele jaar lang.

De school is een pionier in het Frans doceren aan vreemdelingen en kreeg het kwaliteitslabel FLE (Frans als vreemde taal) toegekend voor haar professionele inzet in de volgend vijf domeinen: ontvangst, uitrusting, docenten, onderwijs en administratie..

In Alliance Française Paris Ile de France kunnen de toetsen afgelegd worden:

 • van het Ministerie van Onderwijs en CIEP (het Internationale Centrum voor Pedagogische Studies)

 •  van de Kamer van Koophandel en Industrie van Parijs

 • van de University of Cambridge Esol

Ankara University Tömer

Turkey

Ankara University TÖMER, Turkish and Foreign Language Application and Research Centre was first  founded under the name of Turkish Language Teaching Centre (Türkçe Öğretim Merkezi) in 1984 with the aim of teaching Turkish to foreign students all around the world. We have been running an online exam called eYADIS, which stands for “Test for Foreign Languages”. It is a benchmark both in Turkey and abroad to evaluate the language skills in Turkish. Procedures concerning eYADIS such as registration, choosing a test date and location, about the test and announcing the results are conducted by our Head Office in Ankara and Branches in other cities across Turkey. Tests in eYADIS are made up of four basic language skills; listening, reading, speaking and writing, the levels of which range from A1 to C1. The exam was created in response to a growing need to certify the level of proficiency in Turkish as a second language.

Attanal Al Arabi

Jordan

Attanal Al Arabi is een Arabisch onderwijsproject gebaseerd op een geïntegreerde visie, in lijn met de internationale curricula voor taal doceren.Het is een standaardtoets die gecodificeerd is in het Arabisch en de taalvaardigheid en het niveau meet van een kandidaat voor academische of functionele doeleinden. De toets is gebaseerd op de niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) en gaat van A1 voor beginners tot C2 voor taalvaardigheid op het hoogste niveau.

De vaardigheidstoets Attanal Al Arabi is gestructureerd in het format van een adaptieve computertoets en bestaat uit vijf fundamentele vaardigheden: luistervaardigheid, lezen, structuur, schrijven en spreken.

Autonomous Province of Bozen/Bolzano-South Tyrol – Bilingualism Exam (German/Italian)

Italië

The Autonomous Province of Bozen/Bolzano-South Tyrol is a Province with self government in the north of Italy. On the territory of the province three ethnic groups can be found: German (70%), Italian (26%), Ladin (4%). In the public administration of the Province bilingualism is applied, i.e. that in the local offices of the Province and State administration the German language is treated on equal terms as the official Italian language. To ensure the knowledge of both languages, in 1977 an exam was introduced, which every admission applicant for a position in the public service needs to pass and in which the knowledge of both languages needs to be assured. Due to this, both languages are tested in the same exam. 

The exams are held every working day. In 2014 the exams were aligned to the CEFR and today four levels are offered (C1, B2, B1, A2). In 2017 7,902 applicants were present and 4,218 applicants passed.

Axxell

Finland

Axxell werd opgericht op 1 augustus 2008. Axxell biedt professioneel onderwijs voor zowel jongeren als volwassenen.

Axxell Multicultural Centre is een van Axxell´s afdelingen die inburgeringscursussen voor volwassen migranten aanbiedt. Een team van 35 taalleerkrachten en begeleiders geven training in de Finse taal, maatschappelijke oriëntatie en loopbaanbegeleiding aan volwassen migranten om de inburgering van de nieuwkomers in de Finse maatschappij te bevorderen. Onze inburgeringscursussen worden georganiseerd in nauwe samenwerking met de overheden die verantwoordelijk zijn voor inburgering (arbeidsvoorziening, maatschappelijke werkers, gemeenten etc.).Daarnaast coördineert het centrum het consortium dat werd opgericht voor de plaatsingstoetsen in de regio van Uusimaa (Testipiste, www.testipiste.eu).We nemen actief deel aan nationale en internationale projecten voor taalevaluatie en toetsontwikkeling. We zijn ook een van de organisaties in Finland die een opleiding voorzien ter voorbereiding van het nationale certificaat voor taalvaardigheid in het Fins als tweede taal en Zweeds


Bosa (Belgische Federale Overheidsdienst voor HR & taalcertificering)

België


De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning ook gekend als BOSA werd opgericht op 1 maart 2017 en ondersteunt de Belgische federale organisaties in verschillende domeinen. Zijn Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling is gespecialiseerd in HR-activiteiten zoals selectie, coaching en training, ook op het vlak van taalvaardigheid, reikt officiële certificaten van taalvaardigheid uit en biedt taaltraining voor volwassen leerders in de vorm van onlinelessen en contactonderwijs. Taaltraining en -toetsing wordt meestal aangeboden voor de drie officiële landstalen in België, namelijk het Nederlands, Frans en Duits.

Onze methodologie is geïnspireerd door het ERK en we focussen op taalgebruik in de professionele context om ervoor te zorgen dat we kwalitatieve diensten kunnen verlenen aan zowel externen (burgers/klanten) als aan de interne klanten (personeel/managers). De receptieve en productieve vaardigheden in de tweede taal meten van ambtenaren is een van onze hoofdtaken.Onze examencentra bevinden zich in Brussel en Eupen, in Oost-België, dankzij de samenwerking die we hebben met de Duitssprekende gemeenschap van België.Jaarlijks toetsen we ongeveer 10 000 kandidaten. Ons opleidingscentrum bevindt zich in Brussel en we bieden ook webgebaseerde leeroplossingen.

British Side Educational Services

Turkey

British Side Educational Services staat voor kwalitatief Engels doceren, toetsen, leerkrachten opleiden en Britse studieprogramma's in Turkije. British Side wil iedereen de kans bieden om levenslang taal te leren. Zij hanteert de hoogste academische standaarden en werkt uiterst professioneel en vertrekt hierbij van een veilige leeromgeving die motiverend werkt en de betrokkenheid verhoogt.

British Side is daarom trots dat zij de enige talenschool in Turkije is die erkend wordt door Quality English. Bovendien is de school een erkende exameninstelling van Cambridge Assessment English en Pearson PTE, en een Pearson BTEC-centrum.

British Side organiseert Engelse taallessen en toetsen die bedrijven uit verschillende sectoren kunnen inzetten voor of na rekrutering. We kunnen klanten in organisaties ook advies geven over hun niveau in het Engels, een antwoord bieden op hun behoeften en hen helpen om hun taalvaardigheid te verbeteren.

Bureau ICE

Netherlands

Bureau ICE is een onafhankelijke deskundige in toetsing in Nederland en is gerenommeerd in taaltoetsing. Aanvankelijk concentreerden wij ons op het ontwikkelen van toetsen Nederlands als tweede taal voor volwassen migranten. Bureau ICE ontwikkelde zich tot een veelzijdig toetsbedrijf dat werkt voor onderwijsinstellingen, de Nederlandse en Vlaamse overheden en voor bedrijven die al dan niet tot de non-profitsector behoren. Taalvaardigheid meten is nog altijd onze hoofdactiviteit, omdat we taaltoetsen ontwikkelen voor alle onderwijsniveaus in Nederland. Wij zijn een van de drie door de regering erkende ontwikkelaars van de verplichte eindexamens voor de basisschool. We zijn marktleider in het aanbieden van taaltoetsen voor het middelbaar beroepsonderwijs: 90% van alle instellingen is uitgerust met ons digitale toetssysteem, TOA genaamd, dat honderden taaltoetsen bevat.        

In de rest van het middelbaar onderwijs verspreid onze expertise in taaltoetsen zich ook razendsnel. Voor de Nederlandse regering hebben we een reeks inburgeringsexamens ontwikkeld en het Staatsexamen Nt2, Nederlands als tweede taal. 

Camões-Institute for Cooperation and Language

Portugal

Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. (Camões, I.P.) is een publieke organisatie die administratieve en financiële autonomie geniet, maar geïntegreerd is in de indirecte administratie van de staat.In de lijn van haar missie promoot Camões, I.P. de Portugese taal en cultuur in het buitenland, coördineert ze en ontwikkelt ze syllabi voor cursussen Portugees als vreemde taal (zowel voor de klas als in de vorm van platforms voor digitaal leren) en voor andere culturele onderwerpen. In samenwerking met Portugese of buitenlandse universiteiten promoten we de ontwikkeling van evaluatie-instrumenten en de certificering van pedagogisch-didactische vaardigheden voor het leren en doceren van Portugees. Zo garanderen we de kwaliteit van de Portugese taal en cultuur in het buitenland door geschikte wetenschappelijke en pedagogische ondersteuning.

Centrum voor Servisch als Vreemde Taal - Faculteit Filologie, Belgrado Universiteit

Servië

Het Centrum voor Servisch als Vreemde Taal maakt deel uit van de Universiteit van Belgrado die 200 jaar geleden werd opgericht. Het centrum vierde haar 30e verjaardag in 2016 en kon toen terugblikken op een heel vruchtbaar parcours. De activiteiten van het centrum focussen op drie domeinen

Het eerste domein is het doceren van het Servisch als vreemde taal aan volwassenen.De cursussen duren een jaar en zijn gebaseerd op de zes niveaus van het ERK, A1 tot C2. Elk jaar ontvangt het centrum 100 tot 200 studenten en in de laatste vijf jaar hebben studenten uit 128 landen deze cursussen gevolgd.

Het tweede domein is wetenschappelijk onderzoek naar de methodologie van het doceren van het Servisch als vreemde taal. Daarbij hoort onder andere het organiseren van conferenties en het publiceren van cursussen die moedertaalsprekers van het Servisch gebruiken in het postgraduaat.

 

Het derde domein is toetsen ontwikkelen voor volwassen studenten gebaseerd op de ERK-niveaus en op verschillende niveaus voor minderjarige studenten, van A1.1 tot B2.2. We ontwikkelen onze eigen toetsen voor kinderen, maar we bieden geen lessen aan voor minderjarigen, omdat we deel uitmaken van de universiteit. De certificaten worden door alle universiteiten wereldwijd erkend.

CILS Centre - Certification of Italian as a Foreign Language

Italy
Het centrum werd opgericht in 1993 en is een onderzoekscentrum van de Univesità per Stranieri Di Siena (www.unistrasi.it). Het staat in voor de planning, ontwikkeling, samenstelling, afname en validering van de CILS-certificaten. De CILS-certificaten worden uitgereikt door de universiteit en tonen aan wat het linguïstische niveau is en wat de communicatieve vaardigheden zijn in het Italiaans als vreemde taal. De CILS-toetsen worden voor verschillende niveaus en gebruikssituaties aangeboden die aansluiten bij de graad van taalvaardigheid en de verschillende sociale contexten waarin taal wordt gebruikt.
Cito

Netherlands
Cito is een van 's werelds toonaangevende toets- en evaluatiebedrijven. Menselijk potentieel meten en monitoren is onze belangrijkste taak sinds 1968. Wij werken voor onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven, waarbij onderwijsprestaties en prestaties op de werkvloer centraal staan. Ons werk steunt op de meest recente ontwikkelingen in ICT en psychometrisch onderzoek.

Missie

Wereldwijd evalueert en voorziet Cito goede, eerlijke toetsen. Cito’s meet- en monitoringmethode geeft onze klanten een objectieve analyse van kennis en vaardigheden. Dit helpt om gefundeerde beslissingen te maken in functie van persoonlijke of professionele ontwikkeling. We gebruiken onze deskundigheid niet alleen om ons eigen werk te doen, maar we bieden ook advies, ondersteuning en onderzoek aan anderen.

CLL- Centre de langues

Belgium
Het CLL-Centres de langues is de grootste talenschool in België. CLL is een vereniging zonder winstoogmerk die in 1984 opgericht werd door de Université Catholique de Louvain (UCL) in Louvain-la-Neuve. Aan de CLL worden 36 talen gedoceerd aan kinderen, tieners studenten en volwassen leerders, publieke instellingen en bedrijven inbegrepen.

Wat toetsing betreft, maakt CLL deel uit van een consortium dat uit 3 entiteiten bestaat: CLL, UCL (de grootste Franssprekende universiteit van België) en Altissia International, een toonaangevend bedrijf in online oplossingen voor taal leren.

De 3 entiteiten hebben samen een nieuwe dienst geïmplementeerd in het Erasmus Plusprogramma voor de Europese Commissie, de OLS (Online Linguïstisch Support). Deze dienst wil taaltoetsen en training mogelijk maken voor iedereen die betrokken is bij Erasmusprojecten (studenten, professionele onderwijs- en opleidingsmobiliteit en jongerenprogramma's) in Europa. Alle studenten worden getoetst voor vertrek en bij terugkeer. De toets is verplicht.

Dit programma werd in 6 talen gelanceerd (Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Nederlands) in september 2014. Tot nu werden er meer dan 360 000 toetsen afgelegd.

In maart 2016 en in 2017 kwamen daar telkens 6 nieuwe talen bij en de laatste 6 van de 24 Europese talen worden in 2018 toegevoegd.

De toets is adaptief en wordt op computer uitgevoerd. Tot nu worden enkel de receptieve vaardigheden gemeten. Maar in de nabije toekomst zullen ook mondelinge en schriftelijke productie worden opgenomen.

Comenius University in Bratislava

Slovakia
Het Instituut voor Taal en Voorbereidende Studies (ILPS) van het Centrum voor Permanente Educatie van de Comenius Universiteit in Bratislava is een van de oudste departementen in Slovakije. Sinds 1960 organiseert het lessen Slovaaks als vreemde taal en bereid het studenten voor op verschillende universitaire programma's. Daarnaast ontwikkelt ILPS lesmaterialen en organiseert het veel culturele en onderwijskundige activiteiten, zoals een zomeruniversiteit voor Slovaakse taal en cultuur (Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry). Het instituut kreeg het Europese taallabel voor het project voor het evalueren van Slovaakse taalvaardigheid.
DynEd International, Inc.

United States
Sinds 1987 biedt DynEd International, Inc. een van de meest gebruiksvriendelijke en bekroonde oplossingen voor het leren en toetsen van Engels. Dertien miljoen studenten in 55 landen leren en certificeren hun vaardigheden in het Engels met DynEd. DynEd’s programma's zijn er op alle vaardigheidsniveaus en omvatten een waaier aan leeftijdsspecifieke cursussen voor vroege leerders tot universiteitsstudenten, bedrijven luchtvaartprogramma's en technische beroepsscholen. DynEd-cursussen en toetsen zijn goedgekeurd door ministeries van onderwijs in verschillende landen. DynEd Pro English-certificeringsprogramma's zijn gerelateerd aan het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK). DynEd-certificaten worden alsmaar vaker aanvaard als bewijs van taalvaardigheid door universiteiten in de VS en over de hele wereld. DynEd's hoofdkwartier ligt in San Francisco Bay Area bij Silicon Valley. Regionale kantoren bestaan in Beijing, Amsterdam, Tokio, Jakarta, Panama-stad, Thailand en Hong Kong.
Editora Positivo: PES – Positivo English Solution

Brazil
Editora Positivo werd opgericht in 1979. Het deelt haar passie voor onderwijs met duizenden studenten en leerkrachten uit meer dan 5 000 scholen verspreid over Brazilië en Japan, werkzaam in het kleuteronderwijs tot in het secundair onderwijs, over onderwijssystemen heen. Het voorziet in schoolboeken, boeken, readers, woordenboeken en een Engelse oplossing voor leren, Positivo English Solution (PES). Het biedt opleidingen aan meer dan 50 000 leerkrachten en toetsen voor de meeste schoolvakken. Voor de gebruikers van PES, een Engels als vreemde taalprogramma, voorziet het boeken Engels als vreemde taal, online materiaal, readers, schriftelijke en mondelinge toetsen voor de basisschool en de middelbare school en organiseert het workshops en opleidingen voor leerkrachten Engels. PES bereid studenten voor op de toetsen Cambridge English Language Assessment zodat ze getoetst kunnen worden aan de hand van internationaal gangbare normen die focussen op alle essentiële vaardigheden: spreken, luisteren, woordenschat en grammatica, lezen en schrijven.
Educational Services and Testing (ESaT) Ltd

Malta
Educational Services and Testing (ESaT) Ltd werd in 2012 officieel opgericht om opleidings- en examencentra Engels als vreemde taal te ondersteunen.

De toetsafdeling van de organisatie is gespecialiseerd in het toetsen van Engels als vreemde taal, audits afnemen en erkennen van exameninstellingen en opleiden van personeel dat betrokken is bij het toetsen.

ESaT biedt twee reeksen toetsen die twee specifieke groepen van klanten bedient: de TELSa voor volwassenen en de jTELS voor jongeren.

De belangrijkste kenmerken van de TELSa-toetsen zijn:

 • zijn geschikt voor 16-jarige leerders of ouder van het Engels als vreemde/tweede taal;
 • bestaan uit zeven niveaus die het ERK volgen, namelijk A1, A2, B1, B1+, B2, C1 en C2 alsook een niveau onder A1 voor absolute beginners (starters);
 • toetsen 4 vaardigheden, namelijk lezen, schrijven, luisteren en spreken;

Om ervoor te zorgen dat onze toetsen zo volledig mogelijk zijn, wordt er ook Engels in gebruik getoetst, in de vorm van functionele taal, woordenschat en grammatica.

 • zijn gebruiksvriendelijk voor de leerders;
 • garanderen een valide en betrouwbare evaluatie;
 • bieden ondersteuning voor leerkrachten.
Edusoft Ltd

Vietnam
Edusoft Co., Ltd. werd officieel opgericht in 2001. Het voorziet oplossingen voor problemen bij het onderwijzen van het Engels aan onderwijsinstellingen over heel Vietnam, gaande van lagere scholen tot universitaire niveaus. Edusoft biedt handboeken in het Engels aan, online materialen, organiseert workshops en opleidingen met leerkrachten en toetsafnemers, staat in voor ontwerpen, stelt Engelse taaltoetsen samen en neemt ze af. Edusoft verricht baanbrekend werk op het vlak van oplossingen voor Engelse taaltraining in scholen met grote aantallen studenten die over beperkte middelen beschikken. Edusoft ontwikkelt ook origineel materiaal dat een antwoord kan bieden op de behoeften van de Vietnamese studenten. Edusoft’s materialen om Engels te doceren zijn gebaseerd op het ERK en focussen op alle fundamentele vaardigheden, namelijk woordenschat, grammatica, lezen, luisteren, spreken en schrijven.

Esperanto – Kultura Centro Esperantista

Zwitserland

Kultura Centro Esperantista (Esperanto cultureel centrum) is een private middelbare vakantieschool gevestigd in La Chaux-de-Fonds (Zwitserland), gespecialiseerd in cursussen Esperanto. Het introduceerde het ERK in taaltoetsen vanaf 2007. Alleen Kultura Centro Esperantista biedt alle zes niveaus van het ERK voor Esperanto.

Certificaten van Kultura Centro Esperantista worden erkend door het consortium Esperanta Civito (Esperanto burgers' gemeenschap) over de hele wereld.

Esperanto – Universal Esperanto-Association

Netherlands
De Universele Esperanto Vereniging (UEA), opgericht in 1908, werkt officieel samen met de VN, UNESCO, UNICEF en de Raad van Europa. Het is de grootste internationale NGO die het gebruik van het Esperanto promoot. Zij telt leden in 120 landen en werkt nauw samen met de Internationale liga voor Esperanto instructeurs (ILEI), haar internationale examencommissie en 50 andere gespecialiseerde organisaties. Esperantolessen en -toetsen en opleidingen voor docenten Esperanto worden ook aangeboden in samenwerking met verschillende universiteiten.

UEA vertaalde en publiceerde het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) in 2007. Samen met de Universiteit Eötvös Loránd/Idegennyelvi Továbbképző Központ (nu: ELTE Origó Nyelvi Centrum, Boedapest), heeft UEA een toetssysteem ontwikkeld en neemt ze toetsen af in lijn met het ERK en biedt ze wereldwijd toetsen aan.

Eucom

Romania

Eucom werd opgericht in 2002 en is een van de grootste B2B talencentra in Roemenië. Zij biedt taaltraining en -toetsing aan bedrijven in meer dan 28 talen. Zo helpt ze bedrijven talige hindernissen in de communicatie te overwinnen en de beste professionals aan te werven die over de gepaste taalvaardigheid beschikken.

Voor taaltoetsing en evaluatie hebben we een hoogtechnisch online platform ontwikkeld, enig in zijn soort in Roemenië, dat bedrijven elke dag gebruiken om sollicitanten of werknemers voor een taaltoets in te plannen. Kandidaten kunnen onze online toets afleggen in om het even welk land, op om het even welk toestel (PC, tablet, smartphone). De toets wordt automatisch gescoord zodra de kandidaat de toets heeft beëindigd en de resultaten zijn onmiddellijk zichtbaar op het platform, dus bedrijven zien ze in real time.

Op die manier kunnen bedrijven hun aanwervingsproces verkorten voor kandidaten die hun taalvaardigheid moeten bewijzen.Meestal zijn dit multinationale ondernemingen, bedrijven die zich bezighouden met aanwerving en toeleveringsbedrijven.

Contactpersoon:Delia Dragomir, delia.dragomir@eucom.ro

Euroexam International

United Kingdom
Euroexam Internationaal werd in 2001 opgericht en biedt een reeks van Engelse en Duitse taaltoetsen aan die als eerste gebaseerd waren op de 'can-do'-schalen van het ERK. Met de toetsniveaus gaande van A1 tot C1 gebruikt Euroexam rigoureuze standaarden en steunt het op wetenschappelijk onderzoek. Euroexam werkt samen met een aantal internationale professionele verenigingen en werd door de afdeling Taalbeleid van de Raad van Europa meerdere keren uitgenodigd om mee te werken aan projecten over taalevaluatie. Zowel kandidaten als leerkrachten kunnen gebruik maken van digitale tools voor leren en andere ondersteunende diensten zoals thematische face-to-faceopleidingen en webinars.

In 2015 breidde Euroexam Internationaal haar netwerk gevoelig uit en begon ze ook activiteiten in Rusland. Tot nu toe hebben 150 000 studenten een certificaat van Euroexam behaald. De examencommissie is daarom aan het zoeken naar mogelijkheden om met onderwijs- en toetsinstellingen over heel Europa samen te werken.

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages

Hungary
Het Europese Consortium voor het Certificaat van Deskundigheid in Moderne Talen.

Het Centrum voor Vreemde Talen is een onafhankelijke afdeling die alle faculteiten en instituten van de Universiteit van Pécs, Hongarije, van taaldiensten voorziet. Het centrum stelt programmacoördinatoren te werk, maar ook taaldocenten, examinatoren en toetsontwikkelaars, vertalers en tolken, IT-deskundigen en uitgevers. Daarnaast voorziet het diensten voor wie geïnteresseerd is in taal leren, taaltoetsen en talige bemiddeling. Het Centrum voor Vreemde Talen is ook het internationale centrum van de ECL-taaltoetsen. De gestandaardiseerde ECL-taaltoets, die in 15 talen werd ontwikkeld, is gebaseerd op een reeks van algemene principes en omvat 4 niveaus (www.eclexam.eu, www.ecl.hu). Hij kan meerdere keren per jaar worden afgelegd (in het Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Engels, Frans, Duits, Hebreeuws, Hongaars, Italiaans, Pools, Roemeens, Russisch, Servisch, Slovaaks, Spaans) aan een exameninstelling in Europa en in de VS. In het domein van taal doceren en taaltoetsing heeft het centrum samengewerkt met meerdere universiteiten die een internationale reputatie genieten.

European Personnel Selection Office (EPSO)

België

Sinds 2003 is EPSO, het gezamenlijk bureau voor personeelsselectie van alle EU-instellingen en -agentschappen, verantwoordelijk voor de rekrutering van het personeel voor alle instellingen en agentschappen van de Europese Unie.Onze rol en belangrijkste missie is het ondersteunen van de EU-instellingen met selectieprocedures die kwalitatief, efficiënt en effectief zijn. In de context van onze open selectieprocedures is een van de belangrijkste eisen om als kandidaat geselecteerd te worden (vanuit alle lidstaten van de Europese Unie) dat men kan bewijzen dat men kennis heeft van tenminste twee talen van de 24 officiële talen van de Europese Unie. Verschillende toetsen en evaluaties worden door EPSO aangeleverd en dus in verschillende talen aangeboden. Het kennisniveau dat vereist wordt, varieert tussen een B2 en C1 van het ERK

Daarnaast is een belangrijk deel van EPSO's selecties gewijd aan de open selectieprocedures voor verschillende linguïstische profielen zoals vertalers, tolken en proeflezers, waarvoor verschillende specifieke selectieprocedures voor de talige vaardigheden georganiseerd worden.

Een andere kerntaak van EPSO is het verplicht toetsen van werknemers die al aangeworven werden door de instellingen om na te gaan hoe bekwaam ze zijn om te werken in een derde officiële taal van de EU. Dit moet gebeuren vooraleer zij voor het eerst promotie maken. Het vereiste niveau is het niveau B2 van het ERK.

Of we nu intern taaltoetsen organiseren of ze uitbesteden aan externen, taaltoetsing is een integraal onderdeel van ons dagelijks werk.

Gatehouse Awards Limited - Make it happen

United Kingdom
Gatehouse Awards Ltd is een organisatie die diploma's uitreikt en wordt erkend door Ofqual en een aantal andere bevoegde instanties wereldwijd. Wij werken nauw samen met scholen, hogescholen, werknemers en vertegenwoordigers uit de industrie om valide, innovatieve en creatieve certificaten uit te kunnen reiken in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten.

Ons aanbod voor Engelse taalevaluatie omvat:

 • ESOL International (IESOL), ERK-niveau A1 tot C2. De IESOL-certificaten staan voor evaluatie van op zichzelf staande items voor vier vaardigheden, op de zes niveaus van het ERK.
 • Test of Interactive English (TIE), ERK-niveaus A1-B1 en B2-C2 – TIE benadert taaltoetsing op een unieke manier, want spreken, lezen, luisteren en schrijven worden met elkaar verbonden en steunen op elkaar. De receptieve vaardigheden ondersteunen en liggen ten grondslag aan de productieve vaardigheden.
 • ESOL Skills for Life, Beginnersniveau 1 tot 2 – De reeks certificaten ESOL Skills for Life zijn alleen beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk omdat ze ontwikkeld zijn voor volwassen kandidaten die er leven en het Engels niet als moedertaal hebben.

Gatehouse Awards Ltd verbindt zich ertoe om het domein van Engelse taaltoetsing voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren. Alle individuen en organisaties die met ons willen samenwerken, zijn van harte welkom.

Frankrijk

German-French Chamber of Commerce and Industry


De bilaterale Chambre Franco-Allemande de Commerce et d'Industrie - AHK werd opgericht in 1955. Het is een vereniging zonder winstoogmerk die deel uitmaakt van het internationale netwerk van de Duitse Kamers van Koophandel. Het ondersteunt de Duitse buitenlandse handel, geeft advies, consulteert en vertegenwoordigt bedrijven in Duitsland en Frankrijk die zich willen ontwikkelen of hun zakelijke activiteiten in het buurland willen uitbouwen.

De afdeling opleiding en onderwijs heeft onder andere meer dan 50 jaar ervaring in taaltoetsing. Het ontwikkelde 1996 de WiDaF-toets, een gestandaardiseerde plaatsingstoets die een snelle en eerlijke evaluatie garandeert van internationaal vergelijkbare resultaten van Duitse vaardigheden in verschillende zakelijke omgevingen. In termen van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) gaat de WiDaF-toets van A2 tot C2. Het bestaat uit 150 meerkeuzevragen, de toetsing van de taalvaardigheid wat betreft zakelijke woordenschat en situaties op de werkvloer. Voor de ontwikkelaars van WiDaF zijn kwaliteit en praktische haalbaarheid belangrijke aandachtspunten.

IoL Educational Trust

United Kingdom
IoL Educational Trust, geassocieerde liefdadigheidsinstelling van het Chartered Institute of Linguists, dient de belangen van professionele taalkundigen over de hele wereld en wordt gerespecteerd en erkend als een organisatie die diploma's uitreikt door Ofqual (The Office of Qualifications and Examinations Regulation).

Diploma's

 • Het IoLET Level 7 Diploma in Translation is een internationaal erkend diploma dat geldt als bewijs van professionele competenties in het domein van vertaling.
 • Het IoLET Level 6 Diploma in Public Service Interpreting is een van de hoogste diploma's voor overheidsinstellingen in het Verenigd Koninkrijk; en het IoLET Level 6 Diploma in Police Interpreting tenslotte, is een professioneel diploma voor wie werkt of wilt werken als tolk voor de politiediensten in het Verenigd Koninkrijk.
Kazan Federal University

Rusland
De Kazan Federale Universiteit werd opgericht in 1804 en is een van de 10 beste instituten voor hoger onderwijs in de Russische Federatie. Het Instituut voor filologie en interculturele communicatie van de Kazan Federale Universiteit is een grote aanbieder van programma's voor studenten en postdoctorale onderzoekers in talen in de regio van de rivier de Wolga van het land. Het instituut bevindt zich in de hoofdstad van Tatarstan en telt het grootste aantal professoren en wetenschappers die doceren in en onderzoek voeren naar het Tataars, de moedertaal van de tweede grootste etnische groep in Rusland. Zoals met het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap van Tatarstan is overeengekomen, heeft het instituut een centrum opgericht voor de certificering van het Tataars. Momenteel ontwikkelt dit centrum toetsen voor de niveaus A1 tot C2.
Kenya National Examinations Council

Kenya
De Kenia Nationale Raad voor Toetsing (KNEC) werd opgericht op 1 augustus 1980 bij wet van het parlement. De raad wil een toonaangevende organisatie zijn op het vlak van toetsing en evaluatie voor kwalitatief onderwijs. De raad wil dat leerprestaties objectief geëvalueerd worden en wil zo het gebruik van internationaal aanvaarde certificeringsstandaarden stimuleren en vrijwaren.

De kerntaken van KNEC zijn: richtlijnen voor toetsing uitschrijven en vrijwaren, toetsen organiseren voor overheidsfuncties, academische en technische functies en andere nationale toetsen aanbieden, kandidaten certificaten of diploma's uitreiken, de authenticiteit controleren van certificaten of diploma's die door de raad werden uitgereikt, vervangende certificaten of diploma's uitschrijven, onderzoek voeren naar evaluatie in onderwijs, advies geven over de ontwikkeling en het gebruik van evaluatiesystemen, de internationale erkenning van de diploma's van de raad promoten, overheden en beleidsmakers advies geven over alles wat met de raad te maken heeft, implicaties heeft voor zijn werking of voor de afname van de toetsen.

 Kultura Centro Esperantista (KCE)


Switzerland

LingvoTesta Sistemo (LTSEC) of Kultura Centro Esperantista is the only six levels CEFR-based test for Esperanto. KCE's certificates are recognized all over the world by Esperanta Civito (Esperanto Citizens' Community), a transnational consortium structured as a subject of international law.

KCE was the first Institutional Affiliate in ALTE for Esperanto to join in 2007. It's a private holidays' high school in La Chaux-de-Fonds (Switzerland), specialized in courses of and in Esperanto.

More info at www.esperantio.net
LanguageCert

United Kingdom

LanguageCert is an Awarding Organisation dedicated to language skills assessment and certification. It is a member of PeopleCert, a global leader in the certification industry, that has been delivering millions of exams in 200 countries.

LanguageCert develops its own language qualifications and partners with renowned organisations (namely the University of Salamanca & the University of Ankara) worldwide to offer high-quality language skills assessment and certification to the global learners’ community. For the delivery of its own qualifications, as well as for examinations delivered in collaboration with its partners, LanguageCert deploys state-of-the-art, innovative and flexible exam administration technologies and systems developed by PeopleCert, which are tailor-made to each exam’s specific requirements. It also benefits from the excellent customer service that PeopleCert offers 24/7/365 to language schools, teachers and candidates.

Vision, mission and core values: 

 • Vision: to be the global leader in language qualifications
 • Mission: to develop and deliver 'best in class’ language skills assessment and certification programmes that enhance the lives, education and career prospects of candidates across the world
 • Core Values: Quality, Innovation, Integrity, Passion

LanguageCert is regulated by Ofqual and Qualification Wales.

La Gerencia Operativa de Lenguas en la Educación, Ministerio de Educación, Buenos Aires Ciudad

Argentinië

De Gerencia Operativa de Lenguas en la Educación is verantwoordelijk voor de planning, implementatie en evaluatie van het beleid dat voor taal wordt gevoerd in het onderwijssysteem in de stad Buenos Aires. Zij is ook verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een curriculum voor andere talen en voor de ontwikkeling en implementatie van de Certificados en Lenguas Extranjeras (CLE) die jaarlijks worden uitgereikt voor het Chinees, Engels, Frans, Duits, Italiaans en Portugees. Deze certificaten bewijzen de kennis en communicatieve vaardigheden van de kandidaten die vereist zijn op de vier niveaus van het curriculum van de stad Buenos Aires. Jaarlijks proberen ongeveer 15 000 kandidaten deze certificaten te behalen.
Learning Resource Network

United Kingdom
Learning Resource Network (LRN) is een organisatie die diploma's maakt voor onderwijsinstellingen, onafhankelijke onderwijsaanbieders en werkgevers.

LRN wordt erkend voor haar portfolio van internationale diploma's voor het Engels, bedoeld voor wie zijn taalvaardigheid in het Engels wil bewijzen in het kader van zijn professionele of persoonlijke ontwikkeling. Deze diploma's worden internationaal erkend als bewijs van de vaardigheden die vereist worden door onderwijsinstellingen, werkgevers en overheden.

LRN ontwikkelt ook diploma's voor handel, ondernemerschap, management, islamitisch bankieren en diploma's voor onderwijs en training. LRN biedt haar klanten diploma's die eenvoudig af te leveren zijn, kostenefficiënt zijn en gebruiksvriendelijk.

Wanneer het projectteam de diploma's ontwikkelt, kunnen zij steunen op de ervaring en deskundigheid van wetenschappers, professionals uit de relevante sectoren en collega's die veel praktijkervaring hebben en kennis over validatie, verificatie, afname en evaluatie.

Mediaform E.Q.I.A

Italy

Mediaform is een bedrijf dat cursussen, toetsen en certificaten regelt en ontwikkelt in verschillende talen voor internationaal gebruik.

Veel van de certificaten van Mediaform worden erkend door het Italiaanse Ministerie van Onderwijs

De rol van technologische innovatie in het bereiken van hoge niveaus van leren is een hoeksteen van de missie van Mediaform. Mediaform is een van de pioniers in het ontwikkelen van nieuwe cursussen en toetsen die internationaal gebruikt worden en haar producten blijven evolueren.

Mediaform heeft haar eigen veiligheidssysteem voor toetsen en biedt afstandsonderwijs met certificering. Haar kwaliteitssysteem wordt erkend door ISO 9001.

De certificaten van Mediaform garanderen vaardigheden in verschillende sectoren, zoals staatsonderwijs, bedrijfsleven en overheden.

National Centre for External Evaluation of Education (NCEEE)

Croatia
NCEEE is een overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor de externe evaluatietoetsen in het Kroatische onderwijssysteem. NCEEE heeft twee hoofddoelen: een systeem uitwerken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en een systeem ontwikkelen voor de gestandaardiseerde evaluatie van vaardigheden. Zij wil zo goed mogelijk de externe evaluatie uitvoeren van het Kroatische onderwijs en de opleidingen. Daarom staan de volgende taken in de statuten van NCEEE beschreven: onderzoek en voorbereiding van nationale standaarden en toetsmateriaal, internationale vaardigheidstoetsen uitvoeren, nationale toetsen organiseren en afnamen en State Matura, verwerken en analyseren van de resultaten.
Norsk Språktest

Norway
Norsk Språktest kwam tot stand als een samenwerking tussen Folkeuniversitetet en de Universitetet i Bergen in de late jaren 80. Voor 2014 ontwikkelde Norsk Språktest drie Noorse taaltoetsen voor volwassen immigranten die taalvaardigheid maten op de ERK-niveaus A2 tot C1: Norskprøve 2, Norskprøve 3 en Test i norsk – høyere nivå, een Noorse toets voor een gevorderd niveau, waarnaar meestal wordt verwezen met Bergenstesten. Vandaag, na reorganisatie, werkt Norsk Språktest enkel nog met de toets voor het gevorderde niveau die de taalvaardigheid in het Noors meet op de B2- en C1-niveaus. De toets werd vooral ontwikkeld voor buitenlanders die hoogstens secundair onderwijs hebben genoten en afkomstig zijn uit landen buiten Scandinavië en waarvan verwacht wordt dat ze hun taalvaardigheid in het Noors op een hoog niveau kunnen bewijzen wanneer ze zich aanmelden voor een studie of banen in Noorwegen.
OSYM

Turkey
Het Centrum voor Evaluatie, Selectie en Plaatsing (OSYM) werd opgericht in 1974, op initiatief van gerenommeerde universiteiten. Haar hoofdtaak is het afnemen van toetsen om leerlingen toegang te geven tot universiteiten. Over de jaren heen is OSYM uitgegroeid tot een leider voor nationale toetsen in Turkije en organiseert het jaarlijks ongeveer 50 toetsen voor ongeveer 10 miljoen kandidaten. Papieren en online toetsen worden aangeboden voor een reeks vakken: van wetenschappen over sociale wetenschappen tot vreemde talen. het centrum streeft naar uitmuntendheid, niet alleen voor de ontwikkeling van betrouwbare, valide, eerlijke en gebruiksvriendelijke toetsen, maar ook voor wat betreft hoge standaarden voor de integriteit en veiligheid bij de afname. Omdat evaluatie fundamenteel deel uitmaakt van onderwijs, laat OSYM zich bij de ontwikkeling van innovatieve testen leiden door de huidige en toekomstige praktijken in de onderwijsinstellingen. OSYM is het enige staatsinstituut dat certificaten uitreikt voor taalvaardigheid in vreemde talen en doet dit voor 20 talen. Daarom probeert OSYM zo goed mogelijk de meest recente en wetenschappelijke toetsmethodes toe te passen in haar evaluatieprocedures.
Oxford University Press

United Kingdom

Oxford University Press (OUP) is the largest university press in the world. As a department of the University of Oxford, it furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide.

OUP English Language Teaching (ELT) division provides a wide range of English language assessments to support learners. These include adult and young learners’ placement tests, and the Oxford Test of English, an online general proficiency test certified by the University of Oxford. OUP ELT also provides course-based progress tests and exam practice materials for major international tests.

Pearson

United Kingdom

Pearson is een wereldberoemd bedrijf voor leren, met expertise in lesmateriaal en materiaal voor evaluatie en een waaier aan diensten voor onderwijs en leren die door technologie worden ondersteund. Onze producten en diensten worden door miljoenen leerkrachten over de hele wereld gebruikt, elke dag weer. Wij willen mensen helpen om vooruitgang te boeken in hun leven door te leren, want wij geloven dat leren kansen biedt, leidt tot een goede baan en tot een beter leven.

Pearson ontwikkelt een brede waaier aan evaluatie-instrumenten voor taal. PTE Academic is een toets voor leerders van het Engels die willen bewijzen dat hun taalvaardigheid voldoende is om een academische studie aan te vatten of voor migratie. Pearson biedt ook Engelse taaltoetsen voor algemene doeleinden, handel en jonge leerders. Pearson-diploma's worden ook in andere talen uitgereikt voor GCSE (General Certificate of Secondary Education) en de zogenaamde A levels.

Pipplet

France

Pipplet is een technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in het evalueren van taalvaardigheid.We bieden diensten aan in verschillende Europese talen aan professionals die werkzaam zijn in het domein van HR, opleiding en onderwijs. Pipplet is gebaseerd op twee overtuigingen:

-        evaluatie van taalvaardigheid zou moeten gaan over hoe goed iemand een taak in een gegeven taal en context kan uitvoeren;

-        nieuwe technologie creëert kansen die gegrepen zouden moeten worden om de evaluatie van taalvaardigheidspraktijken in bedrijven te verbeteren.

Pipplet’s evaluaties zijn taakgericht en kandidaten moeten antwoorden door te spreken of te schrijven in de taal in een specifieke context.Het bedrijf zet nieuwe technologie in om taalvaardigheid beter en betrouwbaarder te kunnen evalueren. Wij geloven sterk in de combinatie van expertise van professionele taaltoetsers en de kracht van technologie. Daarom ontwikkelden wij gespecialiseerde technologie die toelaat dat onze deskundigen kunnen focussen op hun knowhow, terwijl de betrouwbaarheid van de evaluatie verhoogt en de tijd wordt benut. Pipplet werd mede-opgericht door 3 jonge professionals die een passie voor taal delen en jarenlange werkervaring hebben in verschillende sectoren in het buitenland. Dankzij hun achtergrond begrijpen zij wat de uitdagingen zijn voor internationale communicatie. Zij hebben over de hele wereld een gemeenschap van taaldeskundigen uitgebouwd en werken samen met gerenommeerde universiteiten in Frankrijk zoals de Sorbonne en de talenschool ISIT om hun platform voor evaluatie van taal voor de toekomst uit te bouwen.

Pushkin State Russian Language Institute

Russian Federation
Het instituut werd opgericht in 1966 en is een van de leidende instituten voor hoger onderwijs in Rusland voor de opleiding van Russische taalleerkrachten. Meer dan 150 000 studenten uit Rusland en uit 126 andere landen hebben er hun diploma behaald en meer dan 400 000 studenten hebben er hun opleiding afgerond in een internationale richting. In 2013 kreeg het instituut de status van kerninstituut van de Republiek van Onafhankelijke Staten voor het Russische taalonderwijs. Het instituut heeft toetsen ontwikkeld voor Russisch en Russisch als vreemde taal op alle niveaus, voor verschillende soorten leerders, waaronder tweetalige kinderen. Het instituut biedt de Toets Russisch als Vreemde Taal (TORFL) aan en ook de Pushkin Instituut Certificaattoetsen voor Russisch.
RUDN University

Russian Federation

Universiteit RUDN (ook wel de Peoples’ Friendship University of Russia genoemd) is een van de belangrijkste universiteiten van Rusland. Zij werd opgericht in 1960 en is een klassieke universiteit. Een van haar prioriteiten is om de linguïstiek en de wetenschappelijke school voor het doceren van Russisch als vreemde taal te ontwikkelen. Universiteit RUDN geeft lessen Russisch (alle niveaus) aan studenten uit 150 landen.

De universiteit doet wetenschappelijk onderzoek naar taaldidactiek en taaltoetsing. Docenten van RUDN maken deel uit van het TORFL-team.

In 2014 werd de universiteit de belangrijkste auteur van het nieuwe inburgeringsmodule 3 staatsexamen (Russische taal, Geschiedenis van Rusland, Basiskennis van de wetgeving in de Russische Federatie) en zo bevordert ze de sociale integratie van migranten.

Er zijn drie toetsinstellingen verbonden aan de universiteit die toetsen en toetsmateriaal ontwikkelen. Een speciale faculteit voor opfrissingscursussen voor docenten Russisch als vreemde taal geeft cursussen aan docenten en examinatoren in Rusland en over de hele wereld.

Scottish Qualifications Authority

United Kingdom

SQA ontwikkelt, evalueert en kent diploma's toe aan werkplekken, hogescholen en scholen en biedt een hele reeks taalvoorzieningen in deze contexten.

De diploma's Gàidhlig, ontwikkeld om iedereen die vlot Scots Gaelic spreekt te ondersteunen, laten leerders toe om te lezen, schrijven, luisteren en spreken in Gaelic voor verschillende doeleinden, soorten publiek en contexten. Met onze ESOL-diploma's ontwikkelen leerders die het Engels als eerste taal hebben hun lees-, schrijf-, luister- en spreekvaardigheid.

Dankzij de Diploma's voor Moderne Talen van SQA ontwikkelen leerders kennis en begrip van verschillende moderne talen: Kantonees, Frans, Gaelic (leerders), Duits, Italiaans, Mandarijn (vereenvoudigd), Mandarijn (traditioneel), Spaans en Urdu. Daarnaast biedt SQA ook diploma's voor Latijn.

Società Dante Alighieri

Italy

Società Dante Alighieri (SDA) werkt in Italië en wereldwijd. Zij wil de Italiaanse taal en cultuur verspreiden over de hele wereld.

SDA is lid van de Nationale Instituten voor Cultuur van de Europese Unie en een stichtend lid van de vereniging Certificazione Lingua Italiana di Qualità (CLIQ), samen met de Università per Stranieri di Perugia (Universiteit voor buitenlanders van Perugia, volwaardig ALTE-lid), Università per Stranieri di Siena (Universiteit voor buitenlanders van Siena) en de Roma Tre Universiteit. CLIQ monitort de kwaliteit van de Italiaanse taaltoetsingsactiviteiten, zoals overeengekomen met het Italiaanse Ministerie voor Buitenlandse zaken en Internationale Samenwerking, MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).

Met zijn afdeling PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) heeft Società Dante Alighieri een toetssysteem met 6 niveaus ontwikkeld om leerders van het Italiaans als vreemde taal te evalueren. Jaarlijks leggen duizenden kandidaten de PLIDA-toetsen af in 350 PLIDA-exameninstellingen verspreid over 50 landen wereldwijd.

PLIDA-toetsen zijn gerelateerd aan de internationale standaarden van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) en worden erkend door MAECI, het Italiaanse Ministerie van Onderwijs, Universiteit en Onderzoek (MIUR), het Italiaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Italiaanse Ministerie van Werk en Sociale Zaken en de Sapienza Universiteit van Rome.

Daarnaast promoot PLIDA goede praktijkvoorbeelden in het doceren van Italiaans als vreemde en tweede taal en organiseert het opleidingssessies, opfrissingscursussen en hulp bij het ontwikkelen van syllabi. Het voorziet ook trainingen voor itemschrijvers, toetsafnemers en beoordelaars.

SS Cyril and Methodius, Center for Testing and Certifying Macedonian as a Foreign Language

Macedonia (FYR)
Het Centrum voor Toetsing en Certificering Macedonisch als Vreemde Taal CETIS MAK van de Blaze Koneski-Faculteit van Filosofie aan de St.-Cyril en Methodius Universiteit. De St.-Cyril en Methodius Universiteit in Skopje is het enige centrum in de Republiek van Macedonië dat zich bezighoudt met het toetsen en certificeren van Macedonisch als vreemde/tweede taal in overeenstemming met internationale standaarden. CETIS MAK houdt zich vooral bezig met het organiseren en afnemen van de toets Macedonische als Vreemde Taal (ТЕМАК) en het uitreiken van de bijbehorende certificaten. Het centrum organiseert ook cursussen voor lesgevers, training voor gemachtigde examinatoren, voorbereidende studie curricula en syllabi voor Macedonische als vreemde taal enzovoort.
St. Petersburg State University (SPbSU)

Russian Federation

St.-Petersburg Staatsuniversiteit (SPbSU) werd opgericht in 1724 en is het oudste instituut voor hoger onderwijs in Rusland. De universiteit heeft in de loop van haar meer dan 290-jarig bestaan een reputatie opgebouwd waardoor zij wordt beschouwd als een van de beste universiteiten van het land.

Het taaltoetscentrum van SPbSU werd opgericht op 22 augustus 1997 om de Toets Russisch als Vreemde Taal (TORFL) af te nemen. Dit is een gestandaardiseerde toets onder toezicht van het Russische Ministerie voor Onderwijs en Wetenschap. Het centrum mag staatscertificaten uitreiken. Deze certificaten zijn de enige officiële documenten die de taalvaardigheidsniveaus certificeren van het Russisch als vreemde taal. Zij moeten voorgelegd worden bij inschrijving aan een Russische universiteit en bij het aanvragen van het Russische staatsburgerschap.

The British Test Centre for English- BTCE

Turkey
Het British Test Centre for English (BTCE) is een toetsinstelling die Engelse taaltoetsen afneemt die gebaseerd zijn op de descriptoren voor vreemde talen van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK). De BTCE-toetsen worden ontwikkeld in vier categorieën zoals BTCE Mixed Skills Exams in English, BTCE Exams in Spoken English, BTCE Written English, and BTCE for Kids. BTCE-toetsen worden erkend door verschillende onderwijsinstellingen in heel Europa en Azië zoals de Presov Universiteit in Slovakije, de Universiteit van Letland, Kosice Technologie Universiteit in Slovakije, Kaohsiung Universiteit in Taiwan en YDS-exameninstellingen in Turkije.
The Central Agency for German Schools Abroad - Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA)

Germany

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), het centrale agentschap voor Duitse scholen in het buitenland van het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken, werd opgericht in 1968 en ondersteunt wereldwijd meer dan 1 200 scholen.

Het DSD (Deutsches Sprachdiplom) is een samenwerking tussen de Duitse overheid en de federale staten (Länder). Jaarlijks worden de DSD-toetsen in meer dan 65 landen afgelegd door ongeveer 80 000 studenten. Dze toetsen worden ontwikkeld door ZfA:

 • DSD I (A2/B1) is een bewijs van Duitse taalvaardigheid op de niveaus A2 en B1 van het ERK.
 • DSD I PRO (A2/B1) wordt ontwikkeld voor beroepsscholen.
 • DSD II (B2/C1) is een bewijs van Duitse taalvaardigheid dat vereist wordt bij de toelating tot een instituut voor hoger onderwijs in Duitsland.

De kwaliteit wordt gegarandeerd door de wetenschappelijke monitoring en evaluatie van evaluatiemethodologie. ZfA is lid van verschillende organisaties, waaronder de uitgeversgroep van het tijdschrift Fremdsprache Deutsch.

The Japan Foundation Center for Japanese-Language Testing

Japan
The Japan Foundation is a public institution in Japan established in 1972. The Foundation has offered the Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) since 1984 in cooperation with Japan Educational Exchanges and Services (JEES) . The Center for Japanese-Language Testing is responsible for administering the test overseas, preparing test questions, and making evaluation and analysis of test data. The JLPT is a test for non-native speakers of Japanese that evaluates and certifies their Japanese-language proficiency. In 2017, some 887,000 examinees took the JLPT in 81 countries and areas around the world. In addition, the JLPT is used not only to measure ability, but also for a variety of purposes, including employment screening and evaluation for pay raises and promotion as well as to recognize qualifications.
The Herzen State Pedagogical University of Russia

Russian Federation

De Herzen Pedagogische Staatsuniversiteit van Rusland werd opgericht in 1797. Het is een van de grootste en oudste instellingen voor hoger onderwijs in St.-Petersburg en in Rusland.Het was de eerste pedagogische universiteit die in Rusland werd opgericht en tot vandaag is het de belangrijkste onderwijsinstelling van het land.

Herzen Pedagogische Staatsuniversiteit is met goedkeuring van de regering van de Russische Federatie bevoegd voor het Inburgeringsexamen en reikt het certificaat uit voor Russisch als vreemde taal, Geschiedenis van Rusland en Basiskennis van de wetgeving in de Russische Federatie. Een andere toets die Herzen Pedagogische Staatsuniversiteit aanbiedt, is de Toets Russisch als Vreemde Taal (TORFL), een gestandaardiseerde toets die wordt gesuperviseerd door het Russische Ministerie voor Onderwijs en Wetenschap.TORFL is een hedendaagse toets voor burgers van buitenlandse oorsprong. Zij certificeren er hun taalvaardigheidsniveau in het Russisch als vreemde taal mee. De toets is verplicht om toegelaten te worden tot een Russische universiteit of om in aanmerking te komen voor inburgering in de Russische Federatie.

The Language School of the Capital City of Prague with Accreditation for State Language Examinations

Czech Republic

De talenschool werd opgericht in 1920 en in vergelijking met andere talenscholen stond zij jaren alleen met haar conceptueel programma en garandeerde zij hoogwaardige onderwijsstandaarden en diverse cursussen.

Onze school organiseert staatsexamens voor talen op alle niveaus (zoals toetsen voor tolken en vertalers) en biedt verschillende internationale certificaten. Zij organiseert ook de A1 Tsjechische taaltoets voor een permanente verblijfsvergunning voor buitenlanders van buiten de Europese Unie die een permanente verblijfsvergunningen willen krijgen in de Tsjechische Republiek.

The Language Training & Testing Center

Taiwan
Het Language Training and Testing Center (LTTC), opgericht in 1951, schrijft richtlijnen uit voor taaltraining en -toetsing in Taiwan. Het LTTC wil een antwoord bieden op de behoeften die Taiwan heeft op het vlak van sociale en economische ontwikkeling met onderzoek, ontwikkeling en het organiseren van taaltraining en -toetsing. Het is het enige taleninstituut in Taiwan dat cursussen aanbiedt en toetsen in vijf talen: Engels, Japans, Frans, Duits en Spaans. LTTC’s toetsprogramma voorziet verschillende taalvaardigheidstoetsen voor leerders van verschillende niveaus en interesses, zoals de English Proficiency Test (GEPT) die ontwikkeld werd door het LTTC die betrouwbaar werd getoetst bij meer dan 6 miljoen mensen in Taiwan sinds hij werd gelanceerd in 2000.
The Michigan State University English Language Center

United States

Het MSU English Language Center (ELC) bestaat sinds 1961. Het biedt taalinstructie in het Engels en toetsing aan internationale studenten die zich voorbereiden op een academisch cursuswerk aan MSU en aan anderen die zich professioneel willen ontwikkelen. Het ELC is ook betrokken bij opleidingen voor leerkrachten voor leerkrachten Engels. De toetsafdeling van ELC heeft toetsen ontwikkeld en georganiseerd in verschillende gebieden van de wereld, zoals in Griekenland, waar het het Certificate of English Language Competency (CEFR B2) en het Certificate of English Language Proficiency (CEFR C2)aanbiedt. Tenslotte moedigt het met haar toetsprogramma studenten, leerkrachten en scholen aan om meer te kiezen voor een communicatieve aanpak van taal leren en om minder voor te bereiden op elementen uit een toets.

Het ELC is lid van het consortium van het University and College Intensive English Programs (UCIEP). Het wordt ook erkend door de Commission on English Language Program Accreditation, een instituut dat accrediteert en zelf erkend wordt door de VS. Secretary of Education.

The Romanian Language Institute (Institutul Limbii Române)

Romania

The Romanian Language Institute (Institutul Limbii Române) was established in 1999, by a Government Decision (HG 34/1999), as a specialized institution under the Romanian Ministry of Education.

Het wil het leren van het Roemeens bevorderen, leerders van het Roemeens ondersteunen en hulp bieden bij het toetsen en certificeren van de Roemeense taalvaardigheid.

The Romanian Language Institute (hereafter, ILR) coordinates and administers the following:

 • the network of Romanian programs abroad at university level- programs in 54 universities in 34 countries;
 • the implementation of the project Language, Literature and Romanian Culture, dedicated to young heritage learners abroad, hosted by pre-university level institutions from Belgium, Ireland, Italy, Portugal and Spain;
 • testing and certification of Romanian language skills; the testing sessions take place both in Romania and abroad, in partnership with some of the universities where ILR runs Romanian language learning programs.
  TrackTest

  Slovakia
  TrackTest Online English Proficiency Test Centre is een wereldwijde aanbieder van online Engelse taalvaardigheidstoetsen gebaseerd op het ERK voor bedrijven, scholen en individuen. TrackTest biedt een korte Engelse plaatsingstoets, de gedetailleerde Engelse taalvaardigheidstoetsen voor receptieve vaardigheden, grammatica, lezen en luisteren voor elk van de zes ERK-niveaus en de Engelse mondelinge toets. Onze evaluatiediensten voor bedrijven en taalscholen omhelzen ook een online hulpmiddel voor het beheren van grote aantallen toetsen, analyse van de zwaktes en vooruitgang van studenten. 
  Uluslararası Türkçe Testi

  Turkey

  Uluslararası Türkçe Testi enNevlisan Yayınları (E&H Global Ltd.) is een van 's werelds pioniers in het domein van toetsen en certificering van de taalvaardigheid in het Turks als vreemde taal.

  We toetsen taalniveaus van leerders sinds 2000 en sinds 2010 zijn wij toonaangevend in het domein van online toetsing van de taalvaardigheid in het Turks.

  Het toetssysteem voorziet in de certificering van de taalvaardigheid in het Turks voor vier domeinen: lezen, schrijven, luisteren en spreken op de niveaus A1, A2, B1, B2 en C1.

  Tot nu zijn 40 000 leerders getoetst met traditionele toetsmethodes en meer dan 5 500 leerders hebben de online toets afgelegd.

  In 2003 heeft Nevlisan (Dilset) de jaarlijkse Internationale Turkse Olympiads opgericht die deelnemers verwelkomt uit 160 landen. Voor de Turkse Olympiades selectietoetsen wordt de infrastructuur van Uluslararası Türkçe Testi gebruikt.

  Nevlisan Yayınları ontwikkelt ook goed uitgeruste Turkse sets om te leren. Hierin heeft het 17 jaar ervaring. Ze bestaan voor lagere schoolkinderen tot volwassen.

  De laatste drie jaar wordt het merk ook erkend door Pearson Edexcel.

  Universitàt Politecnica de València (UPV), Language Centre

  Spain

  De Universitàt Politecnica de València (UPV), Spanje,(www.upv.es)  is een publiek, dynamisch instituut dat zich bezighoudt met onderzoek en onderwijs. UPV onderhoudt nauwe contacten met haar sociale omgeving en is duidelijk aanwezig in het buitenland.

  Momenteel telt onze universitaire gemeenschap 42 000 mensen. Hiervan zijn er ongeveer 37 800 studenten, 2 600 personeelsleden en zorgen 1 700 collega's voor de administratieve en andere dienstverlening. UPV bestaat uit 10 scholen verspreid over 3 faculteiten.

  Het Centro de Lenguas (CDL) www.upv.es/cdl biedt verschillende diensten aan in het domein van taal en focust op:

  • Training in foreign language.
  • Language accreditation exams.
  • Support to UPV teaching staff in the field of foreign languages.
  • Translation and revision of research papers.

  CDL is verantwoordelijk voor de afname van de toetsen. De resultaten worden erkend door alle Spaanse universiteiten die de richtlijnen voor erkenningen volgen van de Asociación de centros de lenguas en la enseñanza superior (ACLES, www.acles.es).

  University of Corsica Pasquale Paoli

  France
  De Università di Corsica Pasquale Paoli werd opgericht in 1765 door generaal Paoli tijdens de korte periode waarin Corsica onafhankelijk was. De universiteit werd opnieuw geopend in 1981. Het is een kleine universiteit die zich bewust is van de rol die ze kan spelen voor de maatschappij en het erfgoed. Zij biedt curricula die een antwoord bieden op de behoeften van Corsica en van de omringende eilanden en hun inwoners. Zij heeft in 2010 RETI (Rete d’Eccelenza di i territorii isulani) opgericht, een uitmuntend netwerk voor de eilanden. Sinds de Corsicaanse taal (naast het Frans) tot een officiële taal werd uitgeroepen door onze territoriale vergadering leggen alle derdejaarsstudenten een Corsicaanse toets af die gebaseerd is op het ERK. Certificaten op B2-niveau worden ook uitgereikt aan studenten Engels, Spaans en Italiaans die succesvol het eindexamen voor deze talen afleggen. We testen bijna 1000 studenten per jaar, doen onderzoek naar taaltoetsing en werken aan een gemeenschappelijke referentiekader voor toetsen voor regionale of minderheidstalen.

  Yunus Emre Enstitüsü

  Turkije


  Yunus Emre Enstitüsü (YEE) is een overheidsorganisatie die in 2007 bij wet werd opgericht om de Turkse cultuur, taal en kunst in het buitenland te promoten, maar ook om culturele uitwisseling te stimuleren en om de relaties tussen Turkije en andere landen te versterken. Het instituut organiseert haar activiteiten binnen het kader van de Yunus Emre Stichting.De activiteiten worden uitgevoerd door 54 instituten gesitueerd in 43 landen en 139 contactpunten in 61 landen die deel uitmaken van het project Turkology.

  Sinds 2013 biedt het examencentrum van YEE een internationaal, op het ERK gebaseerde toets Turkse taalvaardigheid genaamd Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS). Dit is in overeenstemming met de taalvaardigheidsdefinities en standaarden van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK). TYS wordt erkend door het Turkse Ministerie voor Onderwijs, de Raad voor hoger onderwijs, universiteiten en overheidsinstanties in Turkije. Dit strookt met het doel om zowel de taalvaardigheid van individuen te meten die Turks als vreemde of tweede taal leren en hun Turkse taalvaardigheid aantonen met documenten van tolken, vertalers en toekomstige leerkrachten. TYS geeft ook vrijstellingen voor voorbereidende taalcursussen voor buitenlandse studenten en uitwisselingsstudenten die aan een universiteit in Turkije willen studeren.  TYS wordt drie keer per jaar simultaan in 48 examencentra afgenomen in 43 landen in de hele wereld, in Turkije en in buitenlandse Yunus Emre Instituten.De toets focust op de volgende vier vaardigheden: lezen, schrijven, luisteren en spreken. Certificaten voor B2-, C1- en C2-niveaus worden ook uitgereikt aan kandidaten die succesvol zijn in het Turks. TYS wordt momenteel geïmplementeerd in de vorm van papieren toetsen. Er wordt gewerkt aan een online versie van TYS. Het examencentrum voorziet ook een opleidingen en certificeringsprogramma's voor toetsafnemers, examinatoren en beoordelaars.Op onze website staat wanneer en waar men zich voor de toets kan aanmelden en wanneer die wordt afgenomen.  

  Meer informatie is te vinden op http://www.yee.org.tr/ of http://tys.yee.org.tr/Contact: Bünyamin Demir – bunyamin.demir@yee.org.tr and tys@yee.org.tr / sinavmerkezi@yee.org.tr

   

  Powered by Wild Apricot Membership Software