PLENARY AND FEATURED SPEAKERS

Plenaire sprekers

ALTE heeft de eer om vier plenaire sprekers te mogen uitnodigen voor de 7e internationale ALTE-conferentie. Elk van hen zal een van de vier subthema's als uitgangspunt nemen.

Plenaire presentaties zullen getolkt worden in Internationale Gebarentaal en in het Spaans.


Multilingual assessment integrated with language policy: Lessons from research and new initiatives for equality and justice

Elana Shohamy

Elana Shohamy is een professor van de Multilingual Education aan de Tel Aviv University waar ze doceert en verschillende aspecten van meertaligheid onderzoekt, in relatie tot toetsing evaluatie, taalbeleid, immigratie en linguïstisch landschap. Momenteel doet zij onderzoek naar meertalige evaluatie.  Zij is de auteur van The power of tests: A critical perspective on the uses of language tests (2001), Language policy: Hidden agendas and new approaches (2006), and edited Testing and Assessment volumes of The Encyclopedia of Language and Education (Springer, 2009 and 2018). Elana ontvinge de ILTA Lifetime Achievement Award in language testing (2010).  
Innovations and Implications of Language Assessment Technologies

Paula Buttery

Paula Buttery is een professor bij Language and Machine Learning aan het Department of Computer Science and Technology, University of Cambridge. Zij heeft expertise in de ontwikkeling van computertoepassingen (natuurlijke taal verwerken) en in taal cognitie (computer psycholinguïstiek). She is de directrice van het Cambridge Institute for Automated Language Teaching and Assessment (ALTA). Dit instituut houdt zich bezig met artificiële intelligentie en hanteert technieken die gebruikt worden bij het computer leren en het verwerken van natuurlijke taal om de ervaring van online taal leren te verbeteren. Paula's werk voor ALTA is toegespitst op leerders van het Engels, maar Paula heeft ook ervaring in het werken met minder gedocumenteerde en bedreigde talen. Can Tests be Fair and Valid?

Barry O'Sullivan

Professor Barry O’Sullivan is het hoofd van de Assessment Research & Development van de British Council. Hij heeft onderzoek gedaan in verschillende gebieden van taaltoetsing en de evaluatie van taal en de geschiedenis ervan, en sinds 2000 hij heeft gewerkt aan de ontwikkeling en verfijning van het socio-cognitieve model van toetsontwikkeling en validatie. Hij is vooral geïnteresseerd in de communicatie van de validiteit van een toets en in toetslocalisatie. Hij heeft zijn werk op conferenties over de hele wereld gepresenteerd en bijna 100 van zijn publicaties zijn in uiteenlopende internationale journals, boeken en technische rapporten verschenen. De laatste 25 jaar heeft hij gewerkt aan veel projecten voor toetsontwikkeling en validiteit, en hij adviseert ministeries en instellingen over evaluatiebeleid en -praktijk.

Hij is de stichtende voorzitter van de UK Association of Language Testing and Assessment (UKALTA) en is verbonden aan vele universiteiten, wereldwijd. In 2016 ontving hij een beurs van de Academy of Social Science in the UK en in 2017 werd hij verkozen tot Fellowship of the Asian Association for Language Assessment.Twentieth-century paradigms under pressure: Language testing and human rights in 2020

Bart Deygers

Bart Deygers is a professor of second language acquisition and language assessment at Ghent University. In his research he examines and questions the role and impact of high-stakes tests in today’s society. Human rights, justice and fairness are central to his publications and research, which focus on empirically verifying the policy makers' assumptions regarding test score use and on examining how language testing policies take shape. His current research discusses language requirements in migration and integration policies, and educational bias in citizenship testing. 

ALTE - the Association of Language Testers in Europe, is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Beheerd door Wild Apricot Membership Software