Word een instellingslid van ALTE

1. Vul het formulier in om een instellingslid van ALTE te worden en voeg een document toe waarin u achtergrondinformatie verschaft over uw organisatie, uitlegt welk werk u verricht op het vlak van taaltoetsing en in welke vakgebieden u in de toekomst een bijdrage wilt leveren door lid te worden van ALTE.

2. Deze documenten zullen door het bestuur van ALTE worden behandeld tijdens de halfjaarlijkse bestuursvergadering of via e-mail. Het bestuur zal beslissen of de organisatie mag toetreden tot ALTE als een instellingslid. De beslissing van het bestuur is bindend. 

3. Wanneer het bestuur uw organisatie aanvaardt, zal u gevraagd worden om ALTE's overeenkomst voor instellingsleden in te vullen en te ondertekenen.

4. Zodra ALTE dit document (volledig ingevuld en getekend door de wettelijke vertegenwoordiger van de organisatie) heeft ontvangen, zal het secretariaat een factuur bezorgen waarmee u de jaarlijkse bijdrage voor instellingsleden kunt betalen ( 500). De jaarlijkse bijdrage wordt aan het begin van elk nieuw kalenderjaar betaald. Wanneer de organisatie een overeenkomst voor een instellingslidmaatschap van ALTE ondertekent op of na 30 juni dan zal slechts de helft van de jaarlijkse bijdrage gefactureerd worden ( 250) voor dat kalenderjaar en vanaf het jaar dat daarop volgt, wordt dan het volledig bedrag gefactureerd. 

5. De jaarlijkse bijdrage moet op tijd betaald worden, volgens de voorwaarden op de factuur. Het laattijdig betalen van de bijdrage kan nadelig zijn voor uw lidmaatschap van ALTE en/of voor uw kansen om in de toekomst te worden aanvaard. 


Powered by Wild Apricot Membership Software